Raadsavond 14 juli 2022

De gemeenteraadsavond van 14-7 beloofde op voorhand een lange avond te worden. Zo stonden er mondelinge vragen (twee stuks), de kaderbrief (drie amendementen) en de omgevingswet (vooraf meer dan tien amendementen) op het programma.

- Mondelinge vragen.
Bezorging Hoogeveensche courant

Sikke van der Meulen van GB vroeg waarom de Hoogeveensche courant op woensdag niet meer bij iedereen wordt bezorgd. Het antwoord kwam vanuit de burgermeester. In het antwoord gaf hij aan dat dit komt door personeelstekort. Ook gaf de burgemeester aan dat communicatie via de Hoogeveensche courant in deze tijd één van de vele mogelijkheden is om met inwoners contact te maken. Te denken valt ook aan social media etc.

- Omgekeerde Nederlandse vlaggen

Vincent Vos van FvD stelde vragen over verwijdering van de omgekeerde vlaggen. Er werd een oproep gedaan vanuit FvD om de omgekeerde vlaggen te laten hangen. Inmiddels zijn wij ingehaald door de tijd en heeft het college besloten om de vlaggen te laten hangen doordat personen in opdracht van de gemeente onjuist zijn bejegend.

Wij, VVD Hoogeveen, willen via deze weg nogmaals onze steun uitspreken richting de boeren. De keuze om de vlaggen te laten verwijderen kwam wat ons betreft erg snel. De vlaggen hingen er nog maar een aantal dagen. Desalniettemin vinden wij het een schande dat medewerkers of mensen in opdracht van de gemeente op zo’n manier onjuist worden bejegend.

- Kaderbrief

De bijdrage die Ronald Klok vanuit de fractie heeft voorgedragen kunt u vinden via https://hoogeveen.vvd.nl/nieuws/50448/bijdrage-kaderbrief-tijdens-raadsavond-14-07-2022 of is te zien in het filmpje.

Belangrijkste afdronk die wij hebben van de kaderbrief is dat wij als Hoogeveen de juiste weg aan het inslaan zijn. We zijn er nog niet, of sterker nog, we zijn nog maar net begonnen maar de eerste tekenen lijken goed.

In de bijdrage benoemde wij ook de keuze voor de vijfde wethouder. Wij, als VVD en coalitiepartij, hebben hierin meegestemd. Vanuit VVD-perspectief zijn wij altijd voor een kleinere en efficiënte overheid. Wij kiezen ervoor om deze periode toch voor vijf wethouders te gaan omdat er een aantal grote uitdagingen in het voorschiet liggen;

- Financieel zijn wij er nog niet. Om dit door een onafhankelijke wethouder te doen is wat ons betreft een zeer verstandige keuze. Deze onafhankelijke wethouder, Derk Reneman, uit het vorige zakencollege, weet van de hoed en de rand. Keuzes kunnen rationaal en partij onafhankelijk gemaakt worden.
- Politiek moet weer dichter bij de inwoner. Dit vindt iedereen. Door een vijfde wethouder willen wij de fysieke zichtbaarheid een boost geven.
- Door decentralisering komt er steeds meer op de gemeente af. Kijkt u maar naar het sociale domein of de omgevingswet. Geen raadslid zal dit ontkennen.

In de kaderbrief valt ook een investering te lezen in een versnellingsteam wonen. Wij volgen de ontwikkelingen hier omtrent met grote interesse. Wij roepen op om hier snel mee te starten zodat we in Hoogeveen sneller en meer kunnen bouwen. Zodat wie in Hoogeveen woont ook in Hoogeveen blijft.

Op het laatst van onze bijdrage riepen wij op om zuinig te zijn. Immers, zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen.

-Omgevingswet

De heer Pomper van de SP grapte "de omgevingswet, wat een pret” in de vorige raadsavond. ‘Achter elke grap zit een kern van waarheid’. Wat betreft de VVD in deze ook. De omgevingswet is de grootste wetwijziging sinds het opstellen van de Grondwet. Er komt dus heel wat af op de organisatie en dit moet allemaal dit jaar nog verdere vorm krijgen.

Het voorstel van wethouder Roelof Bisschop is in grote lijnen in stand gebleven. Wel hebben wij samen met het CDA nog een amendement ingediend om bureaucratie en betutteling voor grootschalige evenementen tegen te gaan. Dit om juist vrijwilligers te ontlasten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan dorpsfeesten, cascaderun of het stadsfestival. Het amendement heeft het met een ruime meerderheid gehaald.

-Moties vreemd

-Schrappen buslijnen

Het OV-bureau Groningen Drenthe is met een voorstel gekomen om een tweetal buslijnen (37 en 231) te schrappen. De motie die is ingediend (en mede door ons is ondertekend) roept het college (wethouder Roelof Bisschop) op om een dringend beroep te doen op het OV-bureau om dit besluit terug te draaien. De motie werd door de meeste partijen gesteund.

-Motie gokreclames

Een groot aantal partijen (SP, CU, CDA, GL en SGP) diende een motie in om online gokreclames aan banden te leggen. Wij hebben tegen deze motie gestemd omdat wat ons betreft de gemeente hier niet over gaat. Daarnaast vinden wij de reclames met betrekking tot online gokken binnen de openbare ruimte (bijvoorbeeld abri’s en reclameborden) niet van dusdanige aard dat wij dit het ingrijpen vanuit de gemeente nodig vinden. Een spannende stemming werd het. De motie is verworpen met 16 tegen 15.

-Motie lachgas

De motie lachgas roept het college op om schriftelijk de noodklok te luiden omtrent het recreatief gebruik van lachgas. De motie werd aangenomen met een zeer grote meerderheid. 30 tegen 1.

Namens de VVD Hoogeveen,
Ronald Klok