Nieuws

 • Olde Kene

  22 maart − Afgelopen februari zijn Wilco Kramer, Erica Blenkers, Roelof Bisschop, Piet Hoving en Ben Mars op pad geweest naar de Olde Kene. Hoewel op pad? Dat kon niet echt, want er is geen pad. En laat dat nu juist zijn waarom wij richting de Olde Kene wandelden. Lees verder

 • Raadsavond 9 maart 2023

  14 maart − Op de raadsavond van 9 maart 2023 stond op de agenda als besluitvorming herinrichting sportpark Elim en bestemmingsplan parapluherziening geluidscontour DOC Buitenvaart. Als debat stond op de agenda het beleidskader participatie Drentse Zonneroute A37 en de invulling besparing SWW. Ook kwamen deze avond 2 moties vreemd aan de orde van de dag. Een motie jeugd en politiek en de motie zichtbaarheid artikel 1 van de grondwet. Lees verder

 • Werkbezoek naar de Bibliotheek

  03 maart − Afgelopen week zijn wij als fractie op werkbezoek geweest bij de Bibliotheek. Interessant om te zien hoe de bibliotheek in Hoogeveen razendsnel is getransformeerd van een boeken(verhuur)bedrijf naar een multi inzetbare plek waar inwoners elkaar ontmoeten, van elkaar leren en zichzelf met kennis verrijken. Lees verder

 • Staatssecretaris Christophe van der Maat bezoekt Hoogeveen

  28 februari − Afgelopen zaterdag bezocht Christophe van der Maat op uitnodiging van de VVD Hoogeveen VEPA en Het Overschotje. Het bezoek aan VEPA diende als werkbezoek en het bezoek aan het overschotje om de dialoog aan te gaan met de leden van de VVD. Lees verder

 • MEP – Model Europees Parlement

  23 februari − Wat is er mooier dan politieke interesse door te geven aan je kinderen? Dat moet ook de gedachte zijn geweest van het RvEC (Roelof van Echten College) in Hoogeveen toen zij zich inschreven voor de wedstrijd van MEP. Lees verder

 • Raadsavond 16 februari 2023

  20 februari − Een ietwat bewogen avond. Op het programma stond ondermeer het afscheid van Jutta van den Oord, fractievoorzitter SP. Na zo’n 9 jaar vond Jutta het tijd om afscheid te nemen van de gemeenteraad. In Harry Baalman heeft zij een goede opvolger voor haar zetel gevonden. Na het afzwaaien van Jutta, werd hij unaniem toegelaten als lid van de gemeenteraad. Wij wensen heb veel wijsheid toe in de komende periode. Lees verder

 • VVD Hoogeveen ziet kansen met betrekking tot woningnood!

  16 februari − Permanent wonen in recreatiewoningen?! Een vraag die al jaren de revue passeert. Een vraag die ook niet makkelijk te beantwoorden is. Toch zien wij als VVD Hoogeveen kansen als het gaat om de vakantieparken Schoonhoven, Martensplek en met name ’t Nuilerveld in Pesse. De roep naar permanent wonen op deze vakantieparken is groot en vanuit VVD Hoogeveen zien wij graag dat het college zich hier hard voor gaat maken. Met het legaliseren van permanente bewoning kunnen we starters, gescheiden mensen en senioren makkelijker helpen aan een woning. Een goede ontwikkeling als het gaat om de wooncrisis. Lees verder

 • Raadsavond 02-02-2023

  15 februari − Unanieme besluiten Op het begin van de raadsavond werden er een paar besluiten unaniem aangenomen. Zo is de heer Monfort benoemt als gemeentelijke ombudsman, namens de VVD gefeliciteerd. Het tweede besluit wat unaniem werd aangenomen was het vaststellen van het bestemmingsplan stadscentrum. Na het bestemmingsplan werd, zoals deze raadsperiode elke keer, de besluitenlijst van de vorige keer ook unaniem aangenomen. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over wonen recreatieparken

  02 februari − Op maandag 23 januari ontving de Gemeenteraad van Hoogeveen de brief omtrent wonen in recreatiewoningen en de daarbij ontstaande zorgen. De woningnood in Nederland is hoog, zo ook in de gemeente Hoogeveen. Om direct actie te ondernemen willen wij vanuit VVD Hoogeveen zien dat permanent bewonen van recreatiewoningen wordt gelegaliseerd. Hiermee kunnen we starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker helpen aan een woningen en zien wij dit dus als mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten. Lees verder

 • Raadsavond 19 januari 2023

  28 januari − De raadsavond startte met 2 mooie nieuwtjes, namelijk raadslid Schonewille is met zwangerschapsverlof en inmiddels is haar zoon geboren. Daarnaast was Koen Meesteres jarig en is er voor hem gezongen. Allebei, ook namens de VVD, van harte gefeliciteerd. Lees verder

 • Raadsavond 22 december 2022

  23 december − De laatste raadsavond van 2022! Op de agende deze laatste raadsavond van 2022 stond Nota volksgezondheid, vaststellen riolering en waterprogramma, vaststellen bestemmingsplan BG Zuid Elim, vaststellen bestemmingsplan Krakeel, verklaring van geen bedenkingen Krakeel Noordscheschut en debat over beleid huisvesting arbeidsmigranten. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over Scala

  22 december − Geachte Wethouder Tuit, Zoals allen inmiddels wel vernomen hebben, is de situatie van Scala precaire te noemen. Er hangt nog veel onzekerheid rondom de toekomst van Scala. Naar aanleiding van de brief vanuit het college en het persbericht omtrent Scala van 21 december jl. hebben wij de volgende vragen: Lees verder

 • Raadsavond 24 november 2022

  02 december − De laatste raadsavond van november stond met name in het teken van energie. Zo stond er een maatregelenpakket voor energiearmoede en inflatie op de agenda en het debat over zonnepark Wilfred Stillweg. Lees verder

 • Raadsavond 11 november 2022

  15 november − Deze raadsvergadering stond in het teken van het vaststellen van de programmabegroting 2023 – 2026. Op de vorige raadsvergadering (donderdag 27 oktober) is er veel debat gevoerd over deze begroting en zijn er 7 amendementen en 13 moties besproken. In de tussenliggende tijd zijn er nog 3 moties en 1 amendement ingediend. Lees verder

 • Raadsavond 27 oktober 2022

  01 november − Afgelopen donderdag was het zo ver: de raadsavond die volledig in het kader zou staan van de begroting. En dat zou behoorlijk wat tijd in beslag nemen; deze avond stond gepland vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur. Op het programma stonden, naast de visies van de 10 fracties, maar liefst & amendementen en 13 moties. Voorafgaand aan de het begrotingsdeel van de vergadering zou er ook een plenair gedeelte plaatsvinden, waarin er 2 moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend zouden worden. Lees verder

 • Koers houden voor een stabiele basis

  26 oktober − De grootste opgave die een gemeente heeft is om er te zijn voor haar inwoners wanneer dit nodig is. Een andere belangrijke rol is wanneer het beter gaat om zich naar de achtergrond te begeven. Zo kan eenieder zichzelf maximaal ontplooien door de stabiele basis die Hoogeveen biedt. Lees verder

 • Asielbeleid Hoogeveen

  14 oktober − VVD Hoogeveen stelt na schriftelijke vragen nu ook mondelinge vragen. Lees verder

 • Raadsavond 6 oktober 2022

  12 oktober − Op de agenda van de gemeenteraadsavond van 6 oktober 2022 stonden de volgende punten: • Herbenoeming burgemeester Karel Loohuis • Benoeming Dhr. Vermast als plaatsvervangend griffier • Benoeming van Dhr. Baalman top opvolgend raadslid van SP • Informerende ronde omtrent aanleg zonnepark Wilfred Stillweg in Hollandscheveld • Vaststelling Buitengebied, deelplan Nijstad, uitbreiding NAM locatie • Motie van o-beleid naar beleid • Motie lokaal maatregelenpakket bestrijding energie- en inflatiearmoede Lees verder

 • VVD-motie moet verkoop cannabis mogelijk maken.

  01 oktober − Dagblad van het Noorden kopt vandaag “In Hoogeveen is voldoende steun voor een coffeeshop. VVD-motie moet verkoop cannabis mogelijk maken: 'Meer toezicht, controle en veiligheid'”. Lees verder

 • Raadsavond 8-9-2022

  12 september − De raadsavond van 8 september begon met felicitaties richting burgemeester Loohuis. De burgemeester zit 25 jaar in het ambt, waarvan meer dan tien jaar in Hoogeveen. Ook via deze weg willen wij de burgemeester van harte feliciteren. Lees verder