Nieuws

 • VVD wil openingsplan voor Hoogeveen

  Hoogeveense ondernemers en inwoners moeten profiteren van de versoepelingen van de coronamaatregelen. De Hoogeveense VVD fractie komt donderdag met een voorstel voor een Hoogeveens openingsplan. Ondernemers moeten op een veilige manier weer een vliegende start kunnen maken vanaf 28 april. Lees verder

 • Een voor allen, allen voor Hoogeveen

  Na een bewogen begrotingsavond, is het tijd om te reflecteren. Niet alleen op de avond zelf, maar ook op de voorliggende periode. En reflectie is een woord wat al eerder gebezigd is binnen de raadzaal, maar waar het de VVD betreft, kan de raad nog wel een behoorlijke dosis (zelf)reflectie gebruiken. Lees verder

 • VVD Hoogeveen wil "Hoogeveens perspectief" in de begroting

  Tijdens de algemene beschouwingen, heeft de VVD afgelopen donderdag laten weten werk te willen maken van het Hoogeveense perspectief. De VVD is van mening dat begroting erg defensief is ingestoken. De begroting is erg gericht op ombuigingen en er wordt volgens fractievoorzitter Arend Steenbergen, weinig tot niet gekeken naar de kansen en mogelijkheden die we hebben. Lees verder

 • Hoogevener Mark Strolenberg voorgedragen als kandidaat-lid Tweede Kamer

  Gemeenteraadslid en voormalig fractievoorzitter Mark Strolenberg is door VVD Drenthe voorgedragen om Drenthe vanaf maart 2021 in het Parlement te vertegenwoordigen. Lees verder

 • Debbie Bruijn stopt als fractievoorzitter VVD Hoogeveen

  De fractievoorzitter van de VVD Hoogeveen, Debbie Bruijn-Van den Berg stopt ermee. Ze zal haar raadszetel eind augustus overdragen aan opvolgend raadslid Erica Blenkers. Lees verder

 • Politieke schertsvertoning in Hoogeveen?

  Motie informatieronde; het hoe en waarom en hoe nu verder… Lees verder

 • Motie van wantrouwen tegen Wethouder Giethoorn

  De VVD Hoogeveen dient donderdag een motie van wantrouwen in tegen Wethouder Giethoorn inzake de aankoop van het pand van Taska in de Tamboerpassage. Lees verder

 • VVD organiseert informatie bijeenkomst gemeenteraad over Samenwerkings Organisatie De Wolden Hoogeveen

  De VVD heeft een voorstel gedaan om onderzoek te doen naar de kostenverdeling van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Een verzoek tot het doen van een nader onderzoek was aangevraagd bij de Hoogeveense Rekenkamercommissie. Deze werd niet gehonoreerd. Op basis van een raadsbreed georganiseerde informatie bijeenkomst, wil de VVD aanstaande donderdag opnieuw een onderzoeksvoorstel doen. Lees verder

 • VVD Voorstel kostenverdeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

  In de raadsvergadering van 9 april heeft VVD in haar pakket van maatregelen om Hoogeveen financieel gezond te krijgen het voorstel gedaan om een onderzoek te doen naar de huidige kostenverdeling van de Samenwerkingsorganisatie door de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Lees verder

 • Erica Blenkers-Noordzij geinstalleerd als Raadslid

  Erica Blenkers-Noordzij is geïnstalleerd als Raadslid. Ze is benoemd als tijdelijke vervanger van Mark Strolenberg. Erica draaide sinds vorig jaar maart al actief mee als opvolgend Raadslid. Lees verder

 • Lokale VVD zet ondernemers in het zonnetje

  Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. De lokale VVD in Hoogeveen heeft daarom zo'n 100 bedrijven in het zonnetje gezet. Bepakt met zakjes pepernoten en bedankbriefjes gingen zij de straat op en de winkels in, om ondernemers te bedanken. Lees verder

 • Kritische bijdrage van de VVD op de gemeentebegroting

  Vandaag is tijdens de Raadsvergadering de begroting 2020-2023 van de Gemeente Hoogeveen besproken. De VVD heeft hierbij een kritische reactie afgegeven tijdens de algemene beschouwingen. Lees hier de bijdrage zoals deze namens de VVD door Debbie Bruijn - Van den Berg is ingebracht. Lees verder

 • “onbehoorlijk bestuur!”

  Herhaaldelijk heeft dit college alle waarschuwingen in de wind geslagen: vanuit de buitenwereld, vanuit raadsleden en vooral vanuit de rekenkamer. Voor het zomerreces is de raad nog bijgepraat over het project Ijsbaan/Zwembad; geen woord toen over een mogelijke overschrijding van de bouwsom. Lees verder

 • Er is rumoer in de Hoogeveense politiek

  Er is veel stof doen opwaaien het afgelopen jaar en dat kwam deze week tot een hoogtepunt. Een wethouder die opstapt en de voltallige oppositie inclusief opvolgend raadsleden die massaal de raadzaal verlaten omdat dualisme, of liever gezegd het gebrek eraan, hiertoe dwingt. De manier waarop het zittende college het afgelopen jaar omgaat met de oppositiepartijen is een manier die totaal niet past bij de waarden van onze partij. De bestuurlijke arrogantie die keer op keer, welk dossier dan ook, de rode draad vormt binnen de Hoogeveense politie is iets wat haaks staat op onze liberale waarden. Gezien de saamhorigheid binnen de Hoogeveense oppositie sterker is dan Hoogeveen ooit heeft gezien, lijkt het ook te maken te hebben met respect en politiek-gunnen. Lees verder

 • Ook bij het Waterschap valt er wat te kiezen

  © Xandro Media

  De belangstelling voor waterschapverkiezingen is minimaal. Ten onrechte, ze vervullen een belangrijke functie. Hoewel alle politieke partijen pleiten voor droge voeten én voldoende water, blijkt er toch nog genoeg verschil om te kiezen. Lees verder

 • Minister Wiebes bezoekt maandag Hoogeveen

  Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat zal maandag een bezoek brengen aan de gemeente Hoogeveen. De minister is uitgenodigd door de VVD bestuurdersvereniging om bestuurders, leden en belangstellenden bij te praten over klimaatbeleid en de economische kansen in de regio. Lees verder

 • Kamerlid Malik Azmani bezoekt boerderij in Pesse

  © Alexander van Netten

  Tweede Kamerlid Malik Azmani en lijsttrekker van de VVD voor de Europese Parlementsverkiezingen (eind mei), bezocht zaterdag in Pesse de melkveehouderij van Arend Steenbergen om zich te laten informeren over het moderne boerenbedrijf. Azmani was zaterdag te gast bij VVD Hoogeveen in het kader van de verkiezingen. Lees verder

 • Malik Azmani gaat in gesprek met Drenten over de provincie en Europa

  Malik Azmani, VVD-lijsttrekker voor het Europees Parlement bezoekt morgen Hoogeveen. Dit doet hij samen met Mark Strolenberg, lijsttrekker voor het waterschap Drents Overijsselse Delta en kandidaat-Statenlid Johan Moes, beiden VVD. Lees verder

 • VVD wil debat over overlastgevende asielzoekers

  "Drie keer per week een 112 melding in de opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen en crimineel gedrag dat niet aangepakt kan worden". Dat zijn een paar punten uit het inspectierapport van het ministerie van Justitie in Veiligheid, dat gaat over de opvang van overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen. Een ernstige situatie voor Hoogeveen, vindt de VVD. De partij heeft een raadsdebat aangevraagd en wil zo spoedig mogelijk met raadsfracties in gesprek over het rapport en om vervolgstappen te bespreken. Lees verder

 • Haagse interesse voor Hoogeveens project Schuldhulpmaatje

  VVD Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt maandagmiddag een bezoek aan Hoogeveen om in gesprek te gaan met vrijwilligers en een deelnemer van het project Schuldhulpmaatje. Lees verder