Nieuws

 • VVD Hoogeveen roept op tot spoedige aanleg tijdelijke knip in Nijstadweg

  20 maart − VVD Hoogeveen roept op tot spoedige aanleg tijdelijke knip in Nijstadweg Lees verder

 • Training Kennismaking met de Politiek

  Het verschil willen maken voor jouw dorp of stad?

  04 maart − Wij zoeken liberalen die zich elke dag willen inzetten om hun dorp of stad een stukje beter en mooier te maken. Durf jij deze verantwoordelijkheid aan? Kom op zaterdag 1 juni naar de training “Kennismaking met de Politiek” voor meer informatie over hoe je dit vanuit de gemeenteraad kunt doen. Lees verder

 • Coffeeshopbeleid in Gemeente Hoogeveen

  22 januari − We zijn blij om met jullie te delen dat Hoogeveen een historische stap heeft gezet met de goedkeuring van een coffeeshopbeleid tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. Dit op initiatief van de VVD Hoogeveen. Deze beslissing is een mijlpaal voor onze gemeente, hoewel andere gemeentes in Drenthe, zoals Emmen, Meppel en Assen, al bekend zijn met vergelijkbare beleidsmaatregelen. Lees verder

 • Raadsavond 9 november 2023

  09 november − De raadsavond van donderdag 9 november stond in het teken van het vaststellen van de programmabegroting 2024 -2027. 19 oktober zijn alle punten en ideeën uitgewisseld en de eerste moties en amendementen besproken en deze avond zijn hier besluiten over genomen. Lees verder

 • Raadsavond 2 november 2023

  09 november − Op de raadsavond van 2 november 2023 stond, naast het vertrek van PVDA raadslid Saskia Manusama en installaties van PVDA raadslid Jan de Goede en CDA raadslid Klaas Kroezen de besluitvorming van rapport rekenkamercommissie over ondermijning, debat Area afvalbeleidsplan en een informerende ronde over de nota samenwerkingsverbanden op de agenda. Lees verder

 • Kaderdag begroting

  02 november − Donderdag 19 oktober stond de begroting op de raadsagenda. Een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar, waarin iedere fractie zijn visie mag geven op het verloop van afgelopen jaar, hoe men tegen de toekomst aankijkt en waar gedebatteerd wordt over te nemen besluiten aangaande de begroting. Iedere fractie krijgt ook de gelegenheid om amendementen en moties aan te kondigen welke op de vergadering “besluiten begroting” van 9 november aanstaande goed- of afgekeurd worden via democratisch proces. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt kritische vragen over verhoging veldhuur buitensporten

  16 oktober − VVD Hoogeveen stelt kritische vragen over verhoging veldhuur buitensporten Lees verder

 • Raadsavond 21 september 2023

  01 oktober − Op de raadsavond van 21 september 2023 was er een belangrijke agenda met verschillende onderwerpen die de aandacht van de gemeenteraad van Hoogeveen trokken. De avond begon, zoals gebruikelijk, met de behandeling van besluiten. Lees verder

 • Raadsavond 7 september 2023

  20 september − De eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces heeft plaatsgevonden. Deze avond beloofde vanaf het begin een uitgebreide bijeenkomst te worden, gezien de omvangrijke agenda. Het aanvangsdeel van de avond omvatte verschillende belangrijke gebeurtenissen, waaronder het afscheid van de heer Kreuze van het CDA, de beëdiging van Arnold de Weerd (CDA), de beëdiging van Kevin van Hoorn (GroenLinks), de benoeming van Crista Berenpas (GroenLinks), en de installatie van Niek Wind (Gemeentebelangen) als nieuwe wethouder, inclusief de benodigde ontheffing voor zijn woonplaats. Lees verder

 • Hoogste VVD-onderscheiding voor Arend Steenbergen

  14 september − Afgelopen donderdag hield de VVD centraal-Drenthe (Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe) een bijeenkomst. De bijeenkomst werd gehouden bij The Kitchen waarbij we een workshop hebben gedaan onder het genot van een hapje en een drankje. De bijeenkomst was zeer geslaagd mede omdat een zeer gewaardeerd lid in het zonnetje werd gezet. Lees verder

 • Onderzoek naar Duurzame Energie-Innovatie: Slimme Energiehubs Mogelijk in Hoogeveen

  08 augustus − Onderzoek naar Duurzame Energie-Innovatie: Slimme Energiehubs Mogelijk in Hoogeveen Lees verder

 • Schriftelijke vragen vliegveld Hoogeveen

  24 juli − Schriftelijke vragen VVD Hoogeveen over onderzoek naar kansen voor vliegveld Hoogeveen, na uitspraken Schiphol-topman over verbod privéjets op Schiphol. Lees verder

 • Raadsavond 6 juli 2023

  18 juli − 6 juli 2023, Hoogeveen Dit was de laatste raadsavond voor het zomerreces en de agenda was goed gevuld. De avond werd geopend door Burgemeester Karel Loohuis en al snel gingen we door naar agenda punt 2.3: het debat over LAS en LUA. Dit staat voor Lokale Adaptiestrategie en Lokale Uitvoeringsagenda, deze zijn opgesteld door de gemeente Hoogeveen om toe te werken naar en klimaatbestendige gemeente in 2050 waarin we voorbereid zijn op extremer weer en inwoners een veilige omgeving kunnen blijven bieden. Lees verder

 • Raadsavond 29 juni

  18 juli − Raadsavond 29 juni: Wederom een drukke agenda vanavond met veel besluiten over Gemeenschappelijke regelingen zoals onder andere RUD, STARK, GKB, Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. Ook moest er nog een besluit genomen worden over deelname aan de strategische agenda Regio Zwolle. Lees verder

 • Verantwoordingsdag 28 juni 2023

  11 juli − Het was zover, de verantwoordingsdag; het moment om terug te kijken, maar van daaruit ook vooruit te kijken. Geen besluiten deze keer, enkel de duidingen van alle partijen, gevolgd door debat. Lees verder

 • Raadsavond 22 juni 2023

  11 juli − Donderdag 22 juni hadden wij de raadsvergadering over de Kadernota 2024. De samenvatting van onze strategische beschouwing kunt u hieronder lezen: Lees verder

 • Raadsavond 8 juni 2023

  13 juni − Het was een avond met een volle agenda. De agenda was als volgt opgedeeld: Het eerste gedeelte bestond uit een aantal stem ronden. Vijf stemmingen hebben plaatsgevonden over verschillende thema’s. Het tweede gedeelte bestond uit de debat ronde. Tien thema’s stonden op de agenda waar de raad deze avond over heeft gedebatteerd. Lees verder

 • De VVD loopt een dagje mee!

  11 juni − Soms zijn er dagen dat er heel veel uitnodigingen liggen van stichtingen en organisaties die graag laten zien en horen waar zij voor staan, willen laten zien wat ze doen. Afgelopen vrijdag 9 juni was zo'n dag vol bijeenkomsten, en de VVD was dus een dagje op pad. Lees verder

 • Raadsavond 25 mei 2023

  28 mei − Nadat de agenda was vastgesteld werd aangevangen met een nieuw agendapunt: mededelingen en vragen verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen. Het college heeft updates gegeven over AREA, Dutch Techzone, Regio Zwolle, Jeugdhulp Regio Drenthe, Stark, het cultuuraanbod en het ov-bureau. Lees verder

 • Raadsavond 11 mei 2023

  22 mei − 11 mei stond er een korte raadsvergadering op het programma. Op de agenda stond het vaststellen van bestemmingsplan Riegshoogtendijk 83A. Dit raadsvoorstel stelt voor om de voorzien in een passende bedrijfsbestemming voor een bedrijf in siersteenbestrating aan de Riegshoogtendijk 83A. Raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Lees verder