Nieuws

 • Raadsavond 21 september 2023

  01 oktober − Op de raadsavond van 21 september 2023 was er een belangrijke agenda met verschillende onderwerpen die de aandacht van de gemeenteraad van Hoogeveen trokken. De avond begon, zoals gebruikelijk, met de behandeling van besluiten. Lees verder

 • Raadsavond 7 september 2023

  20 september − De eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces heeft plaatsgevonden. Deze avond beloofde vanaf het begin een uitgebreide bijeenkomst te worden, gezien de omvangrijke agenda. Het aanvangsdeel van de avond omvatte verschillende belangrijke gebeurtenissen, waaronder het afscheid van de heer Kreuze van het CDA, de beëdiging van Arnold de Weerd (CDA), de beëdiging van Kevin van Hoorn (GroenLinks), de benoeming van Crista Berenpas (GroenLinks), en de installatie van Niek Wind (Gemeentebelangen) als nieuwe wethouder, inclusief de benodigde ontheffing voor zijn woonplaats. Lees verder

 • Hoogste VVD-onderscheiding voor Arend Steenbergen

  14 september − Afgelopen donderdag hield de VVD centraal-Drenthe (Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe) een bijeenkomst. De bijeenkomst werd gehouden bij The Kitchen waarbij we een workshop hebben gedaan onder het genot van een hapje en een drankje. De bijeenkomst was zeer geslaagd mede omdat een zeer gewaardeerd lid in het zonnetje werd gezet. Lees verder

 • Onderzoek naar Duurzame Energie-Innovatie: Slimme Energiehubs Mogelijk in Hoogeveen

  08 augustus − Onderzoek naar Duurzame Energie-Innovatie: Slimme Energiehubs Mogelijk in Hoogeveen Lees verder

 • Schriftelijke vragen vliegveld Hoogeveen

  24 juli − Schriftelijke vragen VVD Hoogeveen over onderzoek naar kansen voor vliegveld Hoogeveen, na uitspraken Schiphol-topman over verbod privéjets op Schiphol. Lees verder

 • Raadsavond 6 juli 2023

  18 juli − 6 juli 2023, Hoogeveen Dit was de laatste raadsavond voor het zomerreces en de agenda was goed gevuld. De avond werd geopend door Burgemeester Karel Loohuis en al snel gingen we door naar agenda punt 2.3: het debat over LAS en LUA. Dit staat voor Lokale Adaptiestrategie en Lokale Uitvoeringsagenda, deze zijn opgesteld door de gemeente Hoogeveen om toe te werken naar en klimaatbestendige gemeente in 2050 waarin we voorbereid zijn op extremer weer en inwoners een veilige omgeving kunnen blijven bieden. Lees verder

 • Raadsavond 29 juni

  18 juli − Raadsavond 29 juni: Wederom een drukke agenda vanavond met veel besluiten over Gemeenschappelijke regelingen zoals onder andere RUD, STARK, GKB, Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. Ook moest er nog een besluit genomen worden over deelname aan de strategische agenda Regio Zwolle. Lees verder

 • Verantwoordingsdag 28 juni 2023

  11 juli − Het was zover, de verantwoordingsdag; het moment om terug te kijken, maar van daaruit ook vooruit te kijken. Geen besluiten deze keer, enkel de duidingen van alle partijen, gevolgd door debat. Lees verder

 • Raadsavond 22 juni 2023

  11 juli − Donderdag 22 juni hadden wij de raadsvergadering over de Kadernota 2024. De samenvatting van onze strategische beschouwing kunt u hieronder lezen: Lees verder

 • Raadsavond 8 juni 2023

  13 juni − Het was een avond met een volle agenda. De agenda was als volgt opgedeeld: Het eerste gedeelte bestond uit een aantal stem ronden. Vijf stemmingen hebben plaatsgevonden over verschillende thema’s. Het tweede gedeelte bestond uit de debat ronde. Tien thema’s stonden op de agenda waar de raad deze avond over heeft gedebatteerd. Lees verder

 • De VVD loopt een dagje mee!

  11 juni − Soms zijn er dagen dat er heel veel uitnodigingen liggen van stichtingen en organisaties die graag laten zien en horen waar zij voor staan, willen laten zien wat ze doen. Afgelopen vrijdag 9 juni was zo'n dag vol bijeenkomsten, en de VVD was dus een dagje op pad. Lees verder

 • Raadsavond 25 mei 2023

  28 mei − Nadat de agenda was vastgesteld werd aangevangen met een nieuw agendapunt: mededelingen en vragen verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen. Het college heeft updates gegeven over AREA, Dutch Techzone, Regio Zwolle, Jeugdhulp Regio Drenthe, Stark, het cultuuraanbod en het ov-bureau. Lees verder

 • Raadsavond 11 mei 2023

  22 mei − 11 mei stond er een korte raadsvergadering op het programma. Op de agenda stond het vaststellen van bestemmingsplan Riegshoogtendijk 83A. Dit raadsvoorstel stelt voor om de voorzien in een passende bedrijfsbestemming voor een bedrijf in siersteenbestrating aan de Riegshoogtendijk 83A. Raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Lees verder

 • Raadsavond 20 april 2023

  28 april − Afgelopen donderdag was het weer zo ver: de raadsvergadering! Tijd voor een kort verslag. Lees verder

 • Schriftelijke vragen parkeerbeleid Hoogeveen

  11 april − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het parkeerbeleid in Hoogeveen. Het parkeerbeleid is al jaren voer voor discussie en er zijn recentelijk ontwikkelingen die vragen oproepen. Lees verder

 • Raadsavond 6 april 2023

  11 april − Als eerste werd deze raadsvond de Woon(zorg)visie behandeld. Op de Woon(zorg)visie zijn door middel van twee amendementen aanpassingen gedaan. Het eerst amendement, ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’ kwam vanuit ons. Het amendement zorgt ervoor dat de gemeente door middel van minder strenge regeldruk meer en sneller kan bouwen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de gemeente sneller op de behoefte kan inspelen. Immers, de woningmarkt van tien jaar geleden ziet er anders uit dan die van vandaag en die van vandaag ziet er anders uit dan over tien jaar. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt vragen over parkeerbeleid

  11 april − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het parkeerbeleid in Hoogeveen. Het parkeerbeleid is al jaren voer voor discussie en er zijn recentelijk ontwikkelingen die vragen oproepen. Lees verder

 • Raadsavond 23 maart 2023

  26 maart − De raadsavond van 23-3-2023 had een volle agenda en begon met mondelinge vragen vanuit CDA en SGP over Jeugdhulpregio Drenthe (mogelijke Gemeenschappelijke Regeling). CDA en SGP hebben hun zorgen geuit over het mogelijk oprichten van een nieuwe GR mbt Jeugdhulp. Wethouder Westendorp gaf aan het geplande overleg hierover, met name over de samenwerking gaat op gebied van Jeugdhulp tussen buurtgemeenten. Het is nog niet aan de orde om een GR op te richten. Wordt het verplicht vanuit Rijksoverheid om hier een GR voor op te richten dan zal dit uiteraard wel gebeuren, maar vooralsnog is hier geen sprake van. Lees verder

 • Olde Kene

  22 maart − Afgelopen februari zijn Wilco Kramer, Erica Blenkers, Roelof Bisschop, Piet Hoving en Ben Mars op pad geweest naar de Olde Kene. Hoewel op pad? Dat kon niet echt, want er is geen pad. En laat dat nu juist zijn waarom wij richting de Olde Kene wandelden. Lees verder

 • Raadsavond 9 maart 2023

  14 maart − Op de raadsavond van 9 maart 2023 stond op de agenda als besluitvorming herinrichting sportpark Elim en bestemmingsplan parapluherziening geluidscontour DOC Buitenvaart. Als debat stond op de agenda het beleidskader participatie Drentse Zonneroute A37 en de invulling besparing SWW. Ook kwamen deze avond 2 moties vreemd aan de orde van de dag. Een motie jeugd en politiek en de motie zichtbaarheid artikel 1 van de grondwet. Lees verder