Nieuws

 • Raadsavond 19 januari 2023

  28 januari − De raadsavond startte met 2 mooie nieuwtjes, namelijk raadslid Schonewille is met zwangerschapsverlof en inmiddels is haar zoon geboren. Daarnaast was Koen Meesteres jarig en is er voor hem gezongen. Allebei, ook namens de VVD, van harte gefeliciteerd. Lees verder

 • Raadsavond 22 december 2022

  23 december − De laatste raadsavond van 2022! Op de agende deze laatste raadsavond van 2022 stond Nota volksgezondheid, vaststellen riolering en waterprogramma, vaststellen bestemmingsplan BG Zuid Elim, vaststellen bestemmingsplan Krakeel, verklaring van geen bedenkingen Krakeel Noordscheschut en debat over beleid huisvesting arbeidsmigranten. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over Scala

  22 december − Geachte Wethouder Tuit, Zoals allen inmiddels wel vernomen hebben, is de situatie van Scala precaire te noemen. Er hangt nog veel onzekerheid rondom de toekomst van Scala. Naar aanleiding van de brief vanuit het college en het persbericht omtrent Scala van 21 december jl. hebben wij de volgende vragen: Lees verder

 • Raadsavond 24 november 2022

  02 december − De laatste raadsavond van november stond met name in het teken van energie. Zo stond er een maatregelenpakket voor energiearmoede en inflatie op de agenda en het debat over zonnepark Wilfred Stillweg. Lees verder

 • Raadsavond 11 november 2022

  15 november − Deze raadsvergadering stond in het teken van het vaststellen van de programmabegroting 2023 – 2026. Op de vorige raadsvergadering (donderdag 27 oktober) is er veel debat gevoerd over deze begroting en zijn er 7 amendementen en 13 moties besproken. In de tussenliggende tijd zijn er nog 3 moties en 1 amendement ingediend. Lees verder

 • Raadsavond 27 oktober 2022

  01 november − Afgelopen donderdag was het zo ver: de raadsavond die volledig in het kader zou staan van de begroting. En dat zou behoorlijk wat tijd in beslag nemen; deze avond stond gepland vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur. Op het programma stonden, naast de visies van de 10 fracties, maar liefst & amendementen en 13 moties. Voorafgaand aan de het begrotingsdeel van de vergadering zou er ook een plenair gedeelte plaatsvinden, waarin er 2 moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend zouden worden. Lees verder

 • Koers houden voor een stabiele basis

  26 oktober − De grootste opgave die een gemeente heeft is om er te zijn voor haar inwoners wanneer dit nodig is. Een andere belangrijke rol is wanneer het beter gaat om zich naar de achtergrond te begeven. Zo kan eenieder zichzelf maximaal ontplooien door de stabiele basis die Hoogeveen biedt. Lees verder

 • Asielbeleid Hoogeveen

  14 oktober − VVD Hoogeveen stelt na schriftelijke vragen nu ook mondelinge vragen. Lees verder

 • Raadsavond 6 oktober 2022

  12 oktober − Op de agenda van de gemeenteraadsavond van 6 oktober 2022 stonden de volgende punten: • Herbenoeming burgemeester Karel Loohuis • Benoeming Dhr. Vermast als plaatsvervangend griffier • Benoeming van Dhr. Baalman top opvolgend raadslid van SP • Informerende ronde omtrent aanleg zonnepark Wilfred Stillweg in Hollandscheveld • Vaststelling Buitengebied, deelplan Nijstad, uitbreiding NAM locatie • Motie van o-beleid naar beleid • Motie lokaal maatregelenpakket bestrijding energie- en inflatiearmoede Lees verder

 • VVD-motie moet verkoop cannabis mogelijk maken.

  01 oktober − Dagblad van het Noorden kopt vandaag “In Hoogeveen is voldoende steun voor een coffeeshop. VVD-motie moet verkoop cannabis mogelijk maken: 'Meer toezicht, controle en veiligheid'”. Lees verder

 • Raadsavond 8-9-2022

  12 september − De raadsavond van 8 september begon met felicitaties richting burgemeester Loohuis. De burgemeester zit 25 jaar in het ambt, waarvan meer dan tien jaar in Hoogeveen. Ook via deze weg willen wij de burgemeester van harte feliciteren. Lees verder

 • Raadsavond 14 juli 2022

  19 juli − De gemeenteraadsavond van 14-7 beloofde op voorhand een lange avond te worden. Lees verder

 • Bijdrage kaderbrief tijdens raadsavond 14-07-2022

  19 juli − Een zwaluw maakt nog geen zomer, Maar zonder zwaluwen helemaal geen zomer. Lees verder

 • Bijdrage verantwoordingsdag 5 juli 2022

  12 juli − Vandaag legt het huidige nieuwe college verantwoording af over het beleid in 2021. Een beleid, uitgevoerd door het zakencollege, waarin te zien is dat er actie is genomen op het financiële wanbeleid van de jaren daarvoor. Een duidelijk beleid die strak blijft zitten op de budgetten. Vanuit de VVD verdient dat een groot compliment. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt vragen omtrent Pricoh, PO2022, Kwadraat

  12 juli − Woensdag 29 juni 2022 stond er wederom een artikel in de Hoogeveensche Courant over de abrupte sluiting van de Kwadraat afdeling binnen Pricoh. Deze keer komt het besluit vanuit samenwerkingsverband “PO2203” en zou dit gestoeld zijn op onder andere een gebrek aan de juiste locatie. Lees verder

 • VVD Hoogeveen en CDA Hoogeveen dienen motie in omtrent stikstofbeleid.

  22 juni − De VVD en het CDA dienen gezamenlijk een motie in om een signaal af te geven naar Den Haag. Een signaal dat een reactie is op de aangekondigde maatregelen van het ministerie Natuur en Stikstof. Lees verder

 • Raadsvergadering 16 juni 2022

  21 juni − Tijdens de raadsvergadering van 16 juni, is Roelof Bisschop geïnstalleerd als Wethouder van Hoogeveen. Lees verder

 • Vraagstuk stikstof

  14 juni − Wat kun je als lid van de VVD Hoogeveen doen met landelijke plannen? Korte antwoord: Veel! Lees verder

 • Coalitie-akkoord na zeven weken formatie gereed.

  12 juni − Op donderdag 2 juni werd het coalitie akkoord gepresenteerd door de partijen. Lees verder

 • Raadsavond 2 juni

  07 juni − Naast alle politieke drukte omtrent de coalitievorming was er ook nog de geplande raadsavond. Lees verder