Nieuws

 • Raadsavond 25 mei 2023

  28 mei − Nadat de agenda was vastgesteld werd aangevangen met een nieuw agendapunt: mededelingen en vragen verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen. Het college heeft updates gegeven over AREA, Dutch Techzone, Regio Zwolle, Jeugdhulp Regio Drenthe, Stark, het cultuuraanbod en het ov-bureau. Lees verder

 • Raadsavond 11 mei 2023

  22 mei − 11 mei stond er een korte raadsvergadering op het programma. Op de agenda stond het vaststellen van bestemmingsplan Riegshoogtendijk 83A. Dit raadsvoorstel stelt voor om de voorzien in een passende bedrijfsbestemming voor een bedrijf in siersteenbestrating aan de Riegshoogtendijk 83A. Raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Lees verder

 • Raadsavond 20 april 2023

  28 april − Afgelopen donderdag was het weer zo ver: de raadsvergadering! Tijd voor een kort verslag. Lees verder

 • Schriftelijke vragen parkeerbeleid Hoogeveen

  11 april − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het parkeerbeleid in Hoogeveen. Het parkeerbeleid is al jaren voer voor discussie en er zijn recentelijk ontwikkelingen die vragen oproepen. Lees verder

 • Raadsavond 6 april 2023

  11 april − Als eerste werd deze raadsvond de Woon(zorg)visie behandeld. Op de Woon(zorg)visie zijn door middel van twee amendementen aanpassingen gedaan. Het eerst amendement, ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’ kwam vanuit ons. Het amendement zorgt ervoor dat de gemeente door middel van minder strenge regeldruk meer en sneller kan bouwen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de gemeente sneller op de behoefte kan inspelen. Immers, de woningmarkt van tien jaar geleden ziet er anders uit dan die van vandaag en die van vandaag ziet er anders uit dan over tien jaar. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt vragen over parkeerbeleid

  11 april − De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het parkeerbeleid in Hoogeveen. Het parkeerbeleid is al jaren voer voor discussie en er zijn recentelijk ontwikkelingen die vragen oproepen. Lees verder

 • Raadsavond 23 maart 2023

  26 maart − De raadsavond van 23-3-2023 had een volle agenda en begon met mondelinge vragen vanuit CDA en SGP over Jeugdhulpregio Drenthe (mogelijke Gemeenschappelijke Regeling). CDA en SGP hebben hun zorgen geuit over het mogelijk oprichten van een nieuwe GR mbt Jeugdhulp. Wethouder Westendorp gaf aan het geplande overleg hierover, met name over de samenwerking gaat op gebied van Jeugdhulp tussen buurtgemeenten. Het is nog niet aan de orde om een GR op te richten. Wordt het verplicht vanuit Rijksoverheid om hier een GR voor op te richten dan zal dit uiteraard wel gebeuren, maar vooralsnog is hier geen sprake van. Lees verder

 • Olde Kene

  22 maart − Afgelopen februari zijn Wilco Kramer, Erica Blenkers, Roelof Bisschop, Piet Hoving en Ben Mars op pad geweest naar de Olde Kene. Hoewel op pad? Dat kon niet echt, want er is geen pad. En laat dat nu juist zijn waarom wij richting de Olde Kene wandelden. Lees verder

 • Raadsavond 9 maart 2023

  14 maart − Op de raadsavond van 9 maart 2023 stond op de agenda als besluitvorming herinrichting sportpark Elim en bestemmingsplan parapluherziening geluidscontour DOC Buitenvaart. Als debat stond op de agenda het beleidskader participatie Drentse Zonneroute A37 en de invulling besparing SWW. Ook kwamen deze avond 2 moties vreemd aan de orde van de dag. Een motie jeugd en politiek en de motie zichtbaarheid artikel 1 van de grondwet. Lees verder

 • Werkbezoek naar de Bibliotheek

  03 maart − Afgelopen week zijn wij als fractie op werkbezoek geweest bij de Bibliotheek. Interessant om te zien hoe de bibliotheek in Hoogeveen razendsnel is getransformeerd van een boeken(verhuur)bedrijf naar een multi inzetbare plek waar inwoners elkaar ontmoeten, van elkaar leren en zichzelf met kennis verrijken. Lees verder

 • Staatssecretaris Christophe van der Maat bezoekt Hoogeveen

  28 februari − Afgelopen zaterdag bezocht Christophe van der Maat op uitnodiging van de VVD Hoogeveen VEPA en Het Overschotje. Het bezoek aan VEPA diende als werkbezoek en het bezoek aan het overschotje om de dialoog aan te gaan met de leden van de VVD. Lees verder

 • MEP – Model Europees Parlement

  23 februari − Wat is er mooier dan politieke interesse door te geven aan je kinderen? Dat moet ook de gedachte zijn geweest van het RvEC (Roelof van Echten College) in Hoogeveen toen zij zich inschreven voor de wedstrijd van MEP. Lees verder

 • Raadsavond 16 februari 2023

  20 februari − Een ietwat bewogen avond. Op het programma stond ondermeer het afscheid van Jutta van den Oord, fractievoorzitter SP. Na zo’n 9 jaar vond Jutta het tijd om afscheid te nemen van de gemeenteraad. In Harry Baalman heeft zij een goede opvolger voor haar zetel gevonden. Na het afzwaaien van Jutta, werd hij unaniem toegelaten als lid van de gemeenteraad. Wij wensen heb veel wijsheid toe in de komende periode. Lees verder

 • VVD Hoogeveen ziet kansen met betrekking tot woningnood!

  16 februari − Permanent wonen in recreatiewoningen?! Een vraag die al jaren de revue passeert. Een vraag die ook niet makkelijk te beantwoorden is. Toch zien wij als VVD Hoogeveen kansen als het gaat om de vakantieparken Schoonhoven, Martensplek en met name ’t Nuilerveld in Pesse. De roep naar permanent wonen op deze vakantieparken is groot en vanuit VVD Hoogeveen zien wij graag dat het college zich hier hard voor gaat maken. Met het legaliseren van permanente bewoning kunnen we starters, gescheiden mensen en senioren makkelijker helpen aan een woning. Een goede ontwikkeling als het gaat om de wooncrisis. Lees verder

 • Raadsavond 02-02-2023

  15 februari − Unanieme besluiten Op het begin van de raadsavond werden er een paar besluiten unaniem aangenomen. Zo is de heer Monfort benoemt als gemeentelijke ombudsman, namens de VVD gefeliciteerd. Het tweede besluit wat unaniem werd aangenomen was het vaststellen van het bestemmingsplan stadscentrum. Na het bestemmingsplan werd, zoals deze raadsperiode elke keer, de besluitenlijst van de vorige keer ook unaniem aangenomen. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over wonen recreatieparken

  02 februari − Op maandag 23 januari ontving de Gemeenteraad van Hoogeveen de brief omtrent wonen in recreatiewoningen en de daarbij ontstaande zorgen. De woningnood in Nederland is hoog, zo ook in de gemeente Hoogeveen. Om direct actie te ondernemen willen wij vanuit VVD Hoogeveen zien dat permanent bewonen van recreatiewoningen wordt gelegaliseerd. Hiermee kunnen we starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker helpen aan een woningen en zien wij dit dus als mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten. Lees verder

 • Raadsavond 19 januari 2023

  28 januari − De raadsavond startte met 2 mooie nieuwtjes, namelijk raadslid Schonewille is met zwangerschapsverlof en inmiddels is haar zoon geboren. Daarnaast was Koen Meesteres jarig en is er voor hem gezongen. Allebei, ook namens de VVD, van harte gefeliciteerd. Lees verder

 • Raadsavond 22 december 2022

  23 december − De laatste raadsavond van 2022! Op de agende deze laatste raadsavond van 2022 stond Nota volksgezondheid, vaststellen riolering en waterprogramma, vaststellen bestemmingsplan BG Zuid Elim, vaststellen bestemmingsplan Krakeel, verklaring van geen bedenkingen Krakeel Noordscheschut en debat over beleid huisvesting arbeidsmigranten. Lees verder

 • VVD Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over Scala

  22 december − Geachte Wethouder Tuit, Zoals allen inmiddels wel vernomen hebben, is de situatie van Scala precaire te noemen. Er hangt nog veel onzekerheid rondom de toekomst van Scala. Naar aanleiding van de brief vanuit het college en het persbericht omtrent Scala van 21 december jl. hebben wij de volgende vragen: Lees verder

 • Raadsavond 24 november 2022

  02 december − De laatste raadsavond van november stond met name in het teken van energie. Zo stond er een maatregelenpakket voor energiearmoede en inflatie op de agenda en het debat over zonnepark Wilfred Stillweg. Lees verder