Nieuws

 • Erica Blenkers-Noordzij geinstalleerd als Raadslid

  Erica Blenkers-Noordzij is geïnstalleerd als Raadslid. Ze is benoemd als tijdelijke vervanger van Mark Strolenberg. Erica draaide sinds vorig jaar maart al actief mee als opvolgend Raadslid. Lees verder

 • Lokale VVD zet ondernemers in het zonnetje

  Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. De lokale VVD in Hoogeveen heeft daarom zo'n 100 bedrijven in het zonnetje gezet. Bepakt met zakjes pepernoten en bedankbriefjes gingen zij de straat op en de winkels in, om ondernemers te bedanken. Lees verder

 • Kritische bijdrage van de VVD op de gemeentebegroting

  Vandaag is tijdens de Raadsvergadering de begroting 2020-2023 van de Gemeente Hoogeveen besproken. De VVD heeft hierbij een kritische reactie afgegeven tijdens de algemene beschouwingen. Lees hier de bijdrage zoals deze namens de VVD door Debbie Bruijn - Van den Berg is ingebracht. Lees verder

 • “onbehoorlijk bestuur!”

  Herhaaldelijk heeft dit college alle waarschuwingen in de wind geslagen: vanuit de buitenwereld, vanuit raadsleden en vooral vanuit de rekenkamer. Voor het zomerreces is de raad nog bijgepraat over het project Ijsbaan/Zwembad; geen woord toen over een mogelijke overschrijding van de bouwsom. Lees verder

 • Er is rumoer in de Hoogeveense politiek

  Er is veel stof doen opwaaien het afgelopen jaar en dat kwam deze week tot een hoogtepunt. Een wethouder die opstapt en de voltallige oppositie inclusief opvolgend raadsleden die massaal de raadzaal verlaten omdat dualisme, of liever gezegd het gebrek eraan, hiertoe dwingt. De manier waarop het zittende college het afgelopen jaar omgaat met de oppositiepartijen is een manier die totaal niet past bij de waarden van onze partij. De bestuurlijke arrogantie die keer op keer, welk dossier dan ook, de rode draad vormt binnen de Hoogeveense politie is iets wat haaks staat op onze liberale waarden. Gezien de saamhorigheid binnen de Hoogeveense oppositie sterker is dan Hoogeveen ooit heeft gezien, lijkt het ook te maken te hebben met respect en politiek-gunnen. Lees verder

 • Ook bij het Waterschap valt er wat te kiezen

  © Xandro Media

  De belangstelling voor waterschapverkiezingen is minimaal. Ten onrechte, ze vervullen een belangrijke functie. Hoewel alle politieke partijen pleiten voor droge voeten én voldoende water, blijkt er toch nog genoeg verschil om te kiezen. Lees verder

 • Minister Wiebes bezoekt maandag Hoogeveen

  Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat zal maandag een bezoek brengen aan de gemeente Hoogeveen. De minister is uitgenodigd door de VVD bestuurdersvereniging om bestuurders, leden en belangstellenden bij te praten over klimaatbeleid en de economische kansen in de regio. Lees verder

 • Kamerlid Malik Azmani bezoekt boerderij in Pesse

  © Alexander van Netten

  Tweede Kamerlid Malik Azmani en lijsttrekker van de VVD voor de Europese Parlementsverkiezingen (eind mei), bezocht zaterdag in Pesse de melkveehouderij van Arend Steenbergen om zich te laten informeren over het moderne boerenbedrijf. Azmani was zaterdag te gast bij VVD Hoogeveen in het kader van de verkiezingen. Lees verder

 • Malik Azmani gaat in gesprek met Drenten over de provincie en Europa

  Malik Azmani, VVD-lijsttrekker voor het Europees Parlement bezoekt morgen Hoogeveen. Dit doet hij samen met Mark Strolenberg, lijsttrekker voor het waterschap Drents Overijsselse Delta en kandidaat-Statenlid Johan Moes, beiden VVD. Lees verder

 • VVD wil debat over overlastgevende asielzoekers

  "Drie keer per week een 112 melding in de opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen en crimineel gedrag dat niet aangepakt kan worden". Dat zijn een paar punten uit het inspectierapport van het ministerie van Justitie in Veiligheid, dat gaat over de opvang van overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen. Een ernstige situatie voor Hoogeveen, vindt de VVD. De partij heeft een raadsdebat aangevraagd en wil zo spoedig mogelijk met raadsfracties in gesprek over het rapport en om vervolgstappen te bespreken. Lees verder

 • Haagse interesse voor Hoogeveens project Schuldhulpmaatje

  VVD Staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt maandagmiddag een bezoek aan Hoogeveen om in gesprek te gaan met vrijwilligers en een deelnemer van het project Schuldhulpmaatje. Lees verder

 • VVD tegen verhoging parkeertarieven

  Het college van Hoogeveen wil volgend jaar de parkeertarieven met dertien procent verhogen, de VVD spreekt van een onverstandige zet en zal het plan niet steunen. Lees verder

 • Mark Strolenberg VVD-Lijsttrekker bij Drents-Overijsselse Delta

  De Algemene Leden Vergadering van de VVD heeft Mark Strolenberg unaniem benoemd tot lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezing van Waterschap Drents-Overijsselse Delta. Op dit moment is Mark Algemeen Bestuurslid bij het Waterschap. Daarnaast is hij VVD-raadslid in Hoogeveen. De Waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Lees verder

 • VVD: Zonder provinciale subsidie geen ijsbaan

  Het bouwen van een kunstijsbaan zonder provinciale subsidie, is voor de VVD geen optie. De VVD reageert hiermee op het bericht van wethouder Slomp, die woensdag bevestigde dat de oplevering vóór 1 januari 2020 een onmogelijke zaak is. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de 5 miljoen euro subsidie onzeker wordt. Een belangrijke subsidievoorwaarde is dat de oplevering van de ijsbaan voor 1 januari 2020 moet zijn. Lees verder

 • VVD beantwoordt live vragen via Facebook

  De VVD gaat donderdagavond live via Facebook vragen beantwoorden. Kijkers kunnen de Facebook Live Sessie volgen en direct vragen stellen over actuele politieke zaken. Speciale gast is VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis, die in de Tweede Kamer woordvoerder wonen en bouwen is. Lees verder

 • VVD: Stop voorrangspositie statushouders in huurwoningen

  Hoogeveen - Iedere Nederlander heeft recht op huisvesting, maar dat statushouders op de Hoogeveense huurmarkt een voorkeurspositie hebben is de VVD een doorn in het oog. “Het mag niet zo zijn dat zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, dat gelijk een vrijbrief voor een prioriteitsplaatsing in een huurwoning is. Er zijn andere opties en het rijk heeft daarvoor fondsen aan gemeenten ter beschikking gesteld”, zegt VVD-Raadslid Mark Strolenberg. Lees verder

 • Schoolkeuze en advies moet beter; VVD Hoogeveen wil actie

  © Kim Stellingwerf

  De VVD in Hoogeveen wil dat de gemeente gaat kijken naar de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs omdat zowel het schooladvies, als de schoolkeuze vaak onder het prestatieniveau van de leerlingen is. Dit is gebleken uit de onderzoeken 'Van basisschool naar voortgezet onderwijs' en 'de onderwijsmonitor 2017'. VVD fractielid Erica Blenkers heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Blenkers: “Tenslotte heeft het college de ambitie om de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland te worden; daar hoort goed onderwijs natuurlijk bij”. Lees verder

 • VVD wil geen kunstijsbaan zonder provinciaal geld

  De VVD in Hoogeveen wil dat er zekerheid komt over de bouwplanning voor de kunstijsbaan met zwembad, nog voor de bouwopdracht wordt gegeven. Dit omdat een provinciale subsidie van 5 miljoen euro kan vervallen wanneer er voor 31 december 2019 geen baantjes kan worden geschaatst. Volgens het plan moet het nieuwe complex dat 31 miljoen euro gaat kosten, binnen 8 maanden op de plek van ‘Maxx sport en events’ worden gebouwd. De VVD zet hier haar vraagtekens bij. Lees verder

 • VVD beantwoordt live vragen via Facebook

  De VVD gaat maandagavond live via Facebook vragen beantwoorden. Kijkers kunnen de Facebook Live Sessie volgen en direct vragen stellen over actuele politieke zaken. Speciale gast is VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs, die vorige week een initiatiefwet heeft ingediend om flexibeler om te gaan met regels in de winkelstraat. Lees verder

 • VVD: “Inzetten op behoud afdelingen klinische verloskundige- en Kindergeneeskunde in Bethesda”

  © De Hoogevener.nl

  De VVD is teleurgesteld in het voorgenomen besluit dat door een structureel tekort van kinderartsen bij Treant, gekozen is voor concentratie van klinische kindergeneeskunde en verloskundige in alleen Emmen. Dit heeft directe impact op de zorgverlening in Hoogeveen. VVD heeft altijd gepleit voor volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen, dat komt nu in geding. Lees verder