Bijdrage kaderbrief tijdens raadsavond 14-07-2022

De kaderbrief stemt ons voorzichtig positief. We komen weer uit het dal.

Oftewel, de kaderbrief stemt ons voorzichtig positief. 


We komen weer uit het dal.


We zien de eerste zwaluwen weer vliegen, we lezen een positief saldo van 2023 tot en met 2026, ook na het bereiken en verwerken van het coalitieakkoord.

In dit coalitieakkoord is opgenomen om van vier wethouders naar vijf wethouders te gaan. Financieel houdt dit een jaarlijkse investering van 159.000 euro in. Wij, als VVD, zullen ons altijd hard maken voor een kleine efficiënte overheid. Dit zit in ons DNA.

Meestal zijn kleine bestuurlijke organisaties de meest efficiënte organisaties. Kijk bijvoorbeeld naar het goed draaiende MKB in Hoogeveen. Maar als VVD vinden we dat we als partij, maar ook als gemeente niet weg mogen lopen voor onze verantwoordelijkheden. Wij zien en erkennen dat er veel taken bij de gemeente bij zijn gekomen. Neem alleen al de uitdagende opgave binnen het sociaal domein; geen collega raadslid zal dit weerspreken. Wij zijn daarom van mening dat een vijfde wethouder een ontlasting betekent voor het ambtelijk apparaat. Daarnaast denken wij dat er met een vijfde wethouder meer ruimte en aandacht komt voor een aantal aandachtspunten binnen de diverse portefeuilles en zien wij de wethouders graag aan de slag gaan met een aantal essentiële punten, te weten:


• Fysieke zichtbaarheid. Op deze manier zal de politiek dichter bij de Hoogevener komen, waarmee het vertrouwen in de lokale politiek hersteld kan worden.

• Kwaliteit; aan de slag met een verdere professionalisering van de organisatie.

• Financiën; de ingeslagen weg van het zakencollege een vervolg geven door middel van een onafhankelijk wethouder op deze portefeuille.


In de kaderbrief zien wij een investering terug voor het versnellingsteam wonen. Wij juichen dit soort investeringen toe en zijn zeer benieuwd hoe dit vorm gaat krijgen. Wij zien hierin een investering die het nodige kan opleveren, niet alleen financieel, maar ook voor de inwoners van onze gemeente. Zodat de Hoogevener in Hoogeveen kan blijven wonen. Zodat de gemeente Hoogeveen door kan groeien met alle ambities die zij heeft op het gebied van zorg, scholing, industrie en horeca. Daarom roepen we het college op hier snel mee te starten, zodat we in de gemeente Hoogeveen sneller kunnen bouwen.

We zien ook het vrijgekomen bedrag welke eerder bestemd was voor STIB. Graag zien wij dat dit vrije gevallen geld beschikbaar wordt gesteld voor ondernemers in Hoogeveen. Dit is in lijn met de motie die wij hierover vorig jaar hebben ingediend.

Buiten de kaderbrief om zitten er ook nog een aantal risico’s aan te komen. Neem bijvoorbeeld de brandweerkazerne, het achterstallige onderhoud van de laatste jaren of het verouderde zwembad. Deze risico’s zullen wij nauwlettend volgen en zullen elke keer een gedegen besluit nemen. De gemeente Hoogeveen heeft de taak om de inwoners zo’n goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden tegen een zo’n laag mogelijke belasting.

De kaderbrief die wij zien stemt ons dus positief. 

De handtekening van het zakencollege zie je en wij roepen het huidige college op om op deze voet verder te gaan. Investeringen zijn goed voor groei en innovatie. Echter, zuinigheid met vlijt, bouwt huizen als kastelen. Oftewel; we geven niet meer uit dan dat er binnen komt. Dit kan een Hoogevener of een ondernemer ook niet. Wij als gemeente Hoogeveen hebben een voorbeeld functie.

Uitgaven horen altijd zinnig, zuinig en zorgvuldig te zijn.