Raadsavond 9 november 2023

De raadsavond van donderdag 9 november stond in het teken van het vaststellen van de programmabegroting 2024 -2027. 19 oktober zijn alle punten en ideeën uitgewisseld en de eerste moties en amendementen besproken en deze avond zijn hier besluiten over genomen.

De vergadering werd geopend door de burgemeester en als eerste stond het amendement 'Campagneborden verkiezingen op het programma. In de begroting staat nu dat de campagneborden vervangen moeten worden. De raad heeft daar geen stem in gehad en met dit amendement wordt dit mogelijk gemaakt. Na de stemming bleek er een unanieme steun te zijn. 

Vervolgens werd de programmabegroting 2024 -2027 vastgesteld met 26 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. 

Daarna stonden alle moties op het programma. Als eerste de motie m.b.t. Nijstad Oost. Deze hebben wij als VVD Hoogeveen opgesteld moet als doel om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk gebouwd gaat worden bij Nijstad Oost. Onder andere waterstof zorgt ervoor dat er nog geen schop in de grond is gezet. Ondanks de brief van het college die deze week gestuurd is hebben we de motie toch ingediend om een signaal af te geven aan het college dat we z.s.m. aan de slag moeten met Nijstad Oost. 
Uiteindelijk heeft de motie het gehaald met 16 stemmen voor. 

Daarna was de doorfietsroute motie onderwerp van gesprek. Doordat de elektrische fiets worden er steeds langere afstanden afgelegd en hierop is het fietspad netwerk niet berekend. De motie roept op om dit te onderzoeken en te kijken welke doorfietsroutes kansrijk zijn. Ook deze motie is unaniem aangenomen. 

Vervolgens ging het over de motie: Buurthuis 'De Olde Bieb'. Hierbij gaat het om het erkennen van het gebouw 'De Olde Bieb' in Wolfsbos als buurthuis. Ook deze motie werd unaniem aangenomen. 

Daarna stond de motie: inzichten in tarieven huur velden buitensport op het programma. Deze motie is opgesteld door VVD Hoogeveen op basis van geluiden van verschillende sportverenigingen uit de gemeente Hoogeveen. De verhogingen voor de veldhuur zijn significant, soms wel 15%. Onze woordvoerder op dit gebied en initiator van de motie: Wilco Kramer gaf aan tijdens de raadsvergadering: “Veel verenigingen hebben het lastig na Corona. Om dan verenigingen jaar op jaar te belasten met meer dan 10% huur voor de velden is onverantwoord”
De motie werd na stemming ook unaniem aangenomen. 

Daarna werd de vergadering afgesloten door Burgemeester Loohuis. 

Namens de VVD fractie, Roy Strijker.