Kaderdag begroting

Donderdag 19 oktober stond de begroting op de raadsagenda. Een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar, waarin iedere fractie zijn visie mag geven op het verloop van afgelopen jaar, hoe men tegen de toekomst aankijkt en waar gedebatteerd wordt over te nemen besluiten aangaande de begroting. Iedere fractie krijgt ook de gelegenheid om amendementen en moties aan te kondigen welke op de vergadering “besluiten begroting” van 9 november aanstaande goed- of afgekeurd worden via democratisch proces.

Onze pijlen richten zich voornamelijk op het onderdeel “bouwen”. Daarbij ligt de focus van VVD Hoogeveen op een aantal nieuwbouwprojecten binnen onze gemeente en het belangrijkste punt is voor ons Nijstad-Oost. Voor velen één van de meest sublieme plekjes in Hoogeveen waar nog gebouwd moet worden. Het gevoel wat ons als fractie bekruipt, is dat de nadruk op het gebruik van waterstof als energiebron in dit nieuwbouwplan vertragend werkt. We zijn niet tegen verduurzaming, maar zijn wel van mening dat er sneller gebouwd moet worden en zien daarin geen rol weggelegd voor waterstof. Hiervoor dienen we een motie in, welke tijdens de besluiten-vergadering aan bod zal komen.

Het coffeeshop-beleid (of gebrek aan) kwam ook ter sprake. Als VVD zijn we voorstander van nieuw beleid en we zetten hier actief op in.

Naast bovengenoemde items, zien we ook mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het vliegveld Hoogeveen. Een motie is in de maak en deze zal op de vergadering van 9 november ingediend worden.

Als laatste zijn we onder de indruk van het RKC rapport ondermijning. Daar moet breed op ingezet worden en daar zijn we als fractie zeer kritisch over. Handhaving, preventie en veiligheid staan hoog op onze agenda en we zijn voornemens een motie in te dienen mbt deze onderwerpen.

 

Bent u benieuwd naar de bijdrage van Ronald Klok en naar het verdere verloop van de begrotingsvergadering, klik dan op de volgende link: https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1044546

 

Namens de fractie,

 

Erica Blenkers