Raadsavond 21 september 2023

Op de raadsavond van 21 september 2023 was er een belangrijke agenda met verschillende onderwerpen die de aandacht van de gemeenteraad van Hoogeveen trokken. De avond begon, zoals gebruikelijk, met de behandeling van besluiten.

Wij begonnen met het vaststellen van de laadvisie. Dit document, dat gericht is op het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen, werd aangenomen met inbegrip van een amendement dat was ingediend door de VVD-fractie. Het amendement gaat over het strategisch plaatsen van laadpalen op minder drukke pleinen en het ontlasten van de relatief drukke parkeerplekken. De gedachte hierachter is dat Hoogeveen geen parkeerprobleem heeft, maar eerder een uitdaging met de verdeling van auto’s.

Vervolgens kwam het programmaplan voor vitale vakantieparken aan bod, dat unaniem werd aangenomen door de raad. Wilco Kramer, vertegenwoordiger van de VVD-fractie, heeft zich intensief ingezet voor dit plan. Het plan beoogde recreatiewoningen op bepaalde vakantieparken beschikbaar te stellen voor permanent wonen, als een deel van de oplossing voor het nijpende woningtekort in de gemeente.

Daarna volgden twee informatieve rondes, waarin de raadsleden dieper ingingen op belangrijke kwesties. Ten eerste was er het onderzoek naar ondermijning, uitgevoerd door de rekenkamercommissie. Dit onderzoek had enkele vragen opgeroepen, zoals waarom juist de Oranjebuurt en de Verzetsbuurt waren gekozen voor het onderzoek en niet twee buurten met verschillende profielen. Ook rees de vraag of het onderzoek met betrekking tot woonwagenbewoners niet stigmatiserend was. Niettemin toonde het onderzoek aan dat Hoogeveen nog werk te verrichten had op het gebied van ondermijning, vooral gezien de gunstige ligging van de gemeente, die een hoog risicoprofiel met zich meebracht. Bovendien is er weinig controle over de drugscriminaliteit, met veel illegale handel. In dit opzicht beschouwen wij een coffeeshop als een deel van de oplossing, een manier om de criminaliteit te verminderen en minder kwetsbaar te zijn voor ondermijning.

Als laatste punt van de avond werden de raadsleden bijgepraat over het afvalbeleid van de gemeente. Er werd gewerkt aan de actualisatie van dit beleid, en de fractie van de VVD is druk bezig met het verzamelen van input van hun leden om een standpunt te vormen over dit belangrijke onderwerp voor Hoogeveen.

Namens de fractie, Ronald Klok