Schriftelijke vragen vliegveld Hoogeveen

Schriftelijke vragen VVD Hoogeveen over onderzoek naar kansen voor vliegveld Hoogeveen, na uitspraken Schiphol-topman over verbod privéjets op Schiphol.

Uit recente mediaberichten en een werkbezoek met VVD Kamerleden, een VVD Statenlid en ondergetekende van vorige maand aan vliegveld Hoogeveen, blijkt dat Schiphol-topman Ruud Sondag heeft aangekondigd dat luchthaven Schiphol vanaf eind 2025 een verbod wil op privéjets en meer focus wil leggen op grotere chartervluchten. Deze ontwikkeling kan ook interessante kansen met zich meebrengen voor Vliegveld Hoogeveen.

Jur Stavast, voorzitter van Vliegveld Hoogeveen, benadrukt: "Het huidige vliegveld zit qua landingen bijna vol. Deze ontwikkeling biedt kansen voor het vliegveld, maar we moeten deze kansen wel kunnen benutten."

Vanuit de VVD-fractie zijn er signalen binnengekomen dat deze ontwikkeling kan leiden tot een sneeuwbaleffect, waarbij kleinere recreatieve vliegtuigen zich verplaatsen van grotere luchthavens zoals Lelystad naar kleinere vliegvelden. Hierdoor zal naar verwachting de vraag en druk op kleinere vliegvelden, waaronder Vliegveld Hoogeveen, toenemen. Om deze kansen te verkennen, heeft de VVD Hoogeveen besloten om het college van burgemeester en wethouders een aantal vragen voor te leggen.

Ronald Klok, fractievoorzitter van VVD Hoogeveen, voegt hieraan toe: "Niet alleen voor het vliegveld kan dit bijzonder goed uitpakken, maar ook voor Hoogeveen als geheel. Het vliegveld kan hierdoor meer bezoekers trekken, waardoor het meer aanloop krijgt. Dit is goed voor Hoogeveen; bijvoorbeeld de binnenstad kan hiervan meeprofiteren."

De gestelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders zijn als volgt:

Is het college bekend met het voorgenomen verbod van privéjets op Schiphol en deelt ze de gedachte van de VVD-fractie dat deze ontwikkeling kan zorgen voor meer economische en recreatieve expansie op vliegveld Hoogeveen in de toekomst?

Is het college bereid om samen met Stichting Vliegveld Hoogeveen de kansen te onderzoeken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te sporen tot een behoefte- of effectenonderzoek naar de betekenis van deze ontwikkeling voor kleine vliegvelden, als gevolg van de voorgenomen maatregelen op Schiphol?

Vliegveld Hoogeveen beschikt momenteel over bijna 20 hangars. Is de gemeente bereid om samen met Stichting Vliegveld Hoogeveen het grondgebruik te onderzoeken om zo nodig te kunnen anticiperen op een toenemende vraag naar hangars?

Vliegveld Hoogeveen ziet de vliegsport groeien en zit jaarlijks op 12.000 landingen, terwijl 13.000 landingen het maximum is. Aangezien motorvliegtuigen de afgelopen jaren stiller zijn geworden, is de kans groot dat dit maximum binnen de bestaande geluidsruimte kan worden verhoogd. Is het college bereid om bij de Provincie aan te dringen en samen met Vliegveld Hoogeveen te zoeken naar mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden?

De betrokkenheid van de gemeente Hoogeveen met Vliegveld Hoogeveen is relatief groot, mede doordat de grond van het vliegveld eigendom is van de gemeente. Tevens heeft de gemeente invloed in de gebiedsontwikkeling.

 

Het college van burgemeester en wethouders zal binnen afzienbare tijd met antwoorden komen op de gestelde vragen, zodat verdere stappen genomen kunnen worden om de mogelijke kansen voor Vliegveld Hoogeveen te verkennen.