Raadsavond 25 mei 2023

Nadat de agenda was vastgesteld werd aangevangen met een nieuw agendapunt: mededelingen en vragen verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen. Het college heeft updates gegeven over AREA, Dutch Techzone, Regio Zwolle, Jeugdhulp Regio Drenthe, Stark, het cultuuraanbod en het ov-bureau.

Hierna werd er gestemd over Herziening grondexploitaties (inclusief meerjarenperspectief per 1-1-2023). De Grondexploitaties zijn een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het is van belang dat we een goed inzicht hebben in de te verwachten risico's en de huidige en toekomstige financiële situatie op dit vlak. Voor 2022 is er een positief resultaat van €175.000,- geboekt door de gemeente Hoogeveen op de grondexploitaties. Het meerjarenplan kan niets over gemeld worden, omdat hierop geheimhouding zit i.v.m. bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie bevat. 
De herziening is door de raad vastgesteld. 

Daarna werd de grondexploitatie van industrieterrein Riegmeer in stemming gebracht en dit voorstel werd ook unaniem aangenomen. 

Hierna stond het raadsvoorstel 'Uitbrengen advies lokale publieke media-instelling' op de agenda. Conform het advies van Commissariaat voor de media werd ook dit voorstel aangenomen. 

De vertrouwenscommissie was het volgende agendapunt, gezien het vertrek van Wethouder Zwiers is Wethouder Reneman als vervanger aangewezen en ook dit voorstel is aangenomen. 

Als laatste werd de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vastgesteld en gingen we over naar de debatronde. 

De debatronde was een hele interessante, omdat dit over de verordening Winkeltijden Hoogeveen ging. Het college heeft hier een voorstel gedaan, deels gebaseerd op de wensen van de ondernemers uit Hoogeveen. 
De VVD maakt zich al jaren hard om de winkeltijden wet te verruimen. In 2016 is dit voor het eerst gelukt mede door het harde werk van toenmalig fractielid Hennie Jager.
CDA heeft in de eerste termijn het Amendement ingediend, deze had als titel: Gun iedereen rust en ruimte voor Kerst en Pasen. Dit zorgt ervoor dat ondernemers beperkt worden in de openingstijden.