Raadsavond 11 mei 2023

11 mei stond er een korte raadsvergadering op het programma. Op de agenda stond het vaststellen van bestemmingsplan Riegshoogtendijk 83A. Dit raadsvoorstel stelt voor om de voorzien in een passende bedrijfsbestemming voor een bedrijf in siersteenbestrating aan de Riegshoogtendijk 83A. Raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

Daarna stond het vlaggenprotocol op het programma. Een protocol wat voor verdeeldheid zorgt in de raad. Gemeente Hoogeveen wil een eigen vlaggenprotocol voor de toren van het raadhuis in Hoogeveen. Met dit protocol roept de gemeente op om de toren alleen nog te gebruiken voor het hijsen van de Nationale, Regionale en Plaatselijke vlaggen. De Europese vlag alleen te hijsen wanneer er een Europese buitelandse delegatie komt. Daarnaast roept dit protocol op om de regenboogvlag op 3 momenten te hijsen en roept het op om de vlag te hijsen bij de Drentse veteranen dag en de Dag van de Mensenrechten. Vanuit VVD vinden wij het belangrijk dat de vlag wordt gezien als verbinding. Het gemeentehuis is voor iedereen, niemand uitgesloten. Dat er dan discussie ontstaat over welke vlag dan ook, lijkt ons niet wenselijk, dat doet de vlag als symbool van verbinding geen goed. Het moet niet gaan over het ontkennen, verwijderen, of wegmoffelen van vlaggen. Het gaat niet om de politieke discussie welke vlag wel en welke vlag niet gehesen moet worden. Of over dat de ene vlag beter zou zijn dan een andere, voor zover zoiets al mogelijk is.

Nadat meerdere amendementen het niet hebben gehaald is het raadsvoorstel aangenomen met 22 voor en 6 tegen.


Benieuwd naar hoe de vergadering precies verliep en wat er allemaal gezegd is? Dan kunt u de vergadering terugkijken op Vergadering Raadsavond 11-05-2023 Gemeente Hoogeveen (raadsinformatie.nl)

Op de agenda van 25 mei staat het debat gepland over de winkeltijden wet. In dit debat gaat het met name om de openstelling voor winkels in de levensmiddelensector op de zondagen. Graag horen we uw mening hoe u kijkt tegen openstelling op de zondag.

Namens de fractie,

 

Wilco Kramer