Schriftelijke vragen parkeerbeleid Hoogeveen

1. Kunt u aangeven wanneer wij als raad opnieuw bezig gaan met de parkeernota?

2. In het centrumgebied waren er op 1-1-2011 onderstaande getallen bekend. Kunt u hiervan een update geven?

o   2.560 parkeerplaatsen totaal

o   1.951 betaalde plaatsen langparkeren

o   Enz.

3. Kunt u aangeven hoe er op dit moment gehandeld wordt indien er een aanvraag komt om van openbare parkeerplekken ‘woon’parkeerplekken van te maken?

4. In een aantal dorpen, bijvoorbeeld Hollandscheveld, zien wij de verkeersdrukte en/of parkeerdrukte toenemen. Het huidige bestaande beleid gaat uit van parkeren op eigen terrein met in tweede instantie aanvullende parkeergelegenheid in het openbare gebied. Vindt u, net als de VVD dat dit geactualiseerd dient te worden?