Raadsavond 6 april 2023

Als eerste werd deze raadsvond de Woon(zorg)visie behandeld. Op de Woon(zorg)visie zijn door middel van twee amendementen aanpassingen gedaan. Het eerst amendement, ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’ kwam vanuit ons. Het amendement zorgt ervoor dat de gemeente door middel van minder strenge regeldruk meer en sneller kan bouwen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de gemeente sneller op de behoefte kan inspelen. Immers, de woningmarkt van tien jaar geleden ziet er anders uit dan die van vandaag en die van vandaag ziet er anders uit dan over tien jaar.


Het tweede amendement kwam van D66. Dit amendement is ook aangenomen maar hier hebben wij tegen gestemd. Het ging om een tekstwijziging die op bepaalde klimaat en milieu eisen nog verder ging dan het al bestaande document. Wij als VVD zijn voor duurzame en energiezuinige gebouwen en huizen maar vinden dat we ook oog moeten hebben voor betaalbaarheid en snelheid.

Uiteindelijk is de Woon(zorg)visie unaniem door de raad aangenomen. Ook wij hebben hier voor gestemd ondanks dat we tegen het aangenomen amendement hebben gestemd. De uiteindelijke visie is een visie met meer en sneller bouwen dan het huidige niveau. Dat is waar wij als partij achterstaan.

Besluiten

Na het besluit over de Woon(zorg)visie moesten we besluiten over de volgende onderdelen;

-          Nota grondbeleid 2023-2027

-          Bestemmingsplan Fluitenbergseweg Oost naast 10

-          Actualiseren bestemmingsplan Venesluis

-          Besluitenlijst 23 maart 2023

Alle besluiten werden unaniem aangenomen.

Debat 14 woningen Anjerstraat

Het voorstel waar de raad over in debat ging was 14 nieuwbouwwoningen aan de Anjerstraat. Waar de voormalige school De Anjelier stond.

De raadszaal was goed gevuld met omwonenden en er waren twee insprekers. De omwonenden van de Anjerstraat vonden dat onder andere de informatievoorziening te kort schoot, het bestaande woongenot in geding komt en er niet voldoende gelegenheid is om te parkeren.

De gemeente heeft altijd een taak om de informatievoorziening zo goed mogelijk te doen. Dat was, aan de emotie te zien bij de omwonenden, hier niet het geval. Dit hebben wij als VVD zijnde ook meegegeven aan het college.

Voor het parkeren gaf het college aan dat er voor deze 14 woningen 29 parkeerplekken worden aangelegd, dat is meer dan de 21 vereisten, bij 14 woningen. Hierin vinden wij de argumentatie van het college voldoende. Dat het woongenot onder druk komt te staan door deze 14 extra woningen aan de Anjerstraat is een lastigere afweging.

Het college heeft toegezegd om voor het moment van besluiten, op 20 april, nog met de omwonenden in gesprek te gaan. Als VVD zijnde zijn wij benieuwd wat hieruit komt. We hopen ten zeerste dat het college en de buurt er in samenspraak uit kunnen komen.

Vanuit perspectief van de VVD zijn wij al met al positief over de plannen aan de Anjerstraat. Met bepaalde aspecten is er vanuit de gemeente rekening gehouden met de wensen van de buurt. In eerste instantie stonden er 16 woningen in het plan. Wel zijn wij teleurgesteld in de informatievoorziening richting de omwonenden. Wij zijn ervan overtuigd wanneer dit beter was de omwonenden van de Anjerstraat en de gemeente in goed overleg een plan op tafel zouden kunnen leggen met voldoende woningen.

Informerende ronde – Zonneroute A37

De raadsavond sloot af met een informerende ronde over de beleidskaders participatie van de A37. Het plan, om de bermen langs de snelweg bij de A37 vol te leggen met zonnepanelen, gaat gepaard met participatie. Over dit deel gingen wij met elkaar in gesprek.

De postcode gebieden die rechtsreeks grenzen aan de A37 kunnen een coöperatie starten waarmee geïnvesteerd kan worden in de zonneroute. Dit geld kan worden ingelegd door inwoners door zich aan te sluiten bij zo’n coöperatie.

Wat goed mogelijk is, is dat sportclubs in het juiste postcodegebied een coöperatie oprichten. Vervolgens kunnen dan leden en niet-leden geld inleggen waarmee de coöperatie in de Zonneroute gaat investeren. De inwoners krijgen een vast rendement en het rendement daarboven vloeit terug naar de coöperatie die daarmee wat kan doen voor de samenleving. Dit kan dus bijvoorbeeld investeringen zijn ten behoeve van de sportclubs in Hoogeveen.

De raadsavond was voor Hoogeveense begrippen redelijk op tijd afgelopen.


Namens de VVD Hoogeveen,


Ronald Klok