MEP – Model Europees Parlement

Wat is er mooier dan politieke interesse door te geven aan je kinderen? Dat moet ook de gedachte zijn geweest van het RvEC (Roelof van Echten College) in Hoogeveen toen zij zich inschreven voor de wedstrijd van MEP.

MEP staat voor Model Europees Parlement en de bedoeling is dat leerlingen uit het Voorgezet Onderwijs de strijd met elkaar aangaan in een heuse parlements setting. In dit geval waren dat de leerlingen uit 4 VWO van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Zij werden verdeeld in verschillende commissies op onder andere het gebied van Milieu en Economie, Ruimtelijke Ordening, Landbouw etc. Deze commissies moesten een resolutie voorbereiden (een voorstel tot het verbeteren van onderwerpen die binnen hun werkgebied passen), een betoog schrijven, resoluties van andere commissies onder de loep nemen en daar amendementen en/of tegenspeeches op voorbereiden. Ook moesten ze zich beraden op vragen en opmerkingen voor debat. Daarnaast werd er een heus presidium aangesteld en zaten leden van dit presidium om de beurt een debatronde voor.

Afgelopen maandag 20 februari was het zo ver: dagenlange voorbereiding kwam tot uiting binnen de raadzaal van Hoogeveen. Wethouder Tuit heeft de dag officieel geopend en daarna konden de leerlingen aan de slag. De raadsleden van de gemeenteraad Hoogeveen waren uitgenodigd om plaats te nemen op de publieke tribune, waaraan een aantal raadsleden ook gehoor hebben gegeven. Ondergetekende was 1 van de aanwezigen en ik heb met open mond en ontzettend veel plezier zitten kijken naar het enthousiasme waarmee deze leerlingen aan de debattafel schoven. Vol overgave werden resoluties aangekondigd, betogen gehouden, amendementen ingediend, debatten gehouden waarin diverse standpunten verdedigd werden en iedere ronde werd afgesloten met een vlammend betoog waarom de overige commissies toch zeker voor de betreffende resolutie moesten stemmen.

Het stemde mij als raadslid bijzonder vrolijk om te zien hoe de interesse bij veel leerlingen gewekt was om zich echt te gaan verdiepen in de mooie wereld van de politiek. Het stemde mij als moeder ook zeer vrolijk, want mijn eigen dochter deed ook mee. Dat maakt het kijken naar zo’n debatwedstrijd dubbel spannend.