VVD Hoogeveen ziet kansen met betrekking tot woningnood!

Permanent wonen in recreatiewoningen?! Een vraag die al jaren de revue passeert. Een vraag die ook niet makkelijk te beantwoorden is. Toch zien wij als VVD Hoogeveen kansen als het gaat om de vakantieparken Schoonhoven, Martensplek en met name ’t Nuilerveld in Pesse. De roep naar permanent wonen op deze vakantieparken is groot en vanuit VVD Hoogeveen zien wij graag dat het college zich hier hard voor gaat maken. Met het legaliseren van permanente bewoning kunnen we starters, gescheiden mensen en senioren makkelijker helpen aan een woning. Een goede ontwikkeling als het gaat om de wooncrisis.