Raadsavond 02-02-2023

Unanieme besluiten Op het begin van de raadsavond werden er een paar besluiten unaniem aangenomen. Zo is de heer Monfort benoemt als gemeentelijke ombudsman, namens de VVD gefeliciteerd. Het tweede besluit wat unaniem werd aangenomen was het vaststellen van het bestemmingsplan stadscentrum. Na het bestemmingsplan werd, zoals deze raadsperiode elke keer, de besluitenlijst van de vorige keer ook unaniem aangenomen.

Moties vreemd

Als eerste motie werd een pilot voor windmolens behandeld. In drie omliggende gemeentes wordt er gestart met een pilot waarbij agrarische ondernemers windmolens mogen plaatsen tot 25 meter, dat is nu 15 meter. De pilot is bedoelt om te kijken hoe het in verschillende landschappen past, maar ook hoe de omgeving hierop reageert.

Als VVD zijn we hiervoor. Het heeft positieve effecten op het milieu, zorgt voor verdere onafhankelijkheid van onze nationale energiebehoefte en is goed voor de portemonnee van de boer.

 

Als tweede motie vreemd werd de kinderhartchirurgie UMCG behandeld. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeente raad en riep op om de Hoogeveense bestuurders zich hard te laten maken voor de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen.

Debat meldplichtcarbid

Als laatste van de avond ging de raad in debat over meldplicht voor carbid. Het voorstel van het college is indien je carbid wil afschieten op oudejaarsdag dat dit gemeld moet worden voor 15 december.

De eerste bijdrage die wij hierover deden kunt u hier zien; https://fb.watch/iy5zVu1u75/. Hierin geven wij onder andere aan dat carbid niet enkel draait om de knal. Het is veel meer dan dat, samenkomen, gezelligheid, met elkaar het jaar afsluiten.

In het debat waren er wel verschillen merkbaar. Het hele debat valt hier te zien vanaf 1:31:45; https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1044496.

De tegenstellingen kwamen duidelijk naar voren in het debat. Sommige partijen zaten erg op veiligheid van omwonenden, kwaliteit van de lucht en dierenwelzijn. In principe niet gelijk waar het voorstel over ging. Voor ons is het echter van belang dat inwoners van Hoogeveen haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Indien dat niet gebeurt, spreken we elkaar daarop aan en als dat nog niet helpt moet politie en/of handhaving komen. Maar hiervoor hebben we geen extra regelgeving nodig.

Met betrekking tot de kwaliteit van de lucht en dierenwelzijn vinden wij dat dit moet kunnen binnen de huidig geldende regels. Dat is carbidschieten op oudejaarsdag vanaf 10:00 tot en met 02:00 op nieuwjaarsdag. Laten we onze tradities, maar ook onze cultuur koesteren!

Namens fractie VVD Hoogeveen, Ronald Klok.