VVD Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over wonen recreatieparken

Op maandag 23 januari ontving de Gemeenteraad van Hoogeveen de brief omtrent wonen in recreatiewoningen en de daarbij ontstaande zorgen. De woningnood in Nederland is hoog, zo ook in de gemeente Hoogeveen. Om direct actie te ondernemen willen wij vanuit VVD Hoogeveen zien dat permanent bewonen van recreatiewoningen wordt gelegaliseerd. Hiermee kunnen we starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker helpen aan een woningen en zien wij dit dus als mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten.

Geachte college;

Op maandag 23 januari ontving de Gemeenteraad van Hoogeveen de brief omtrent wonen in recreatiewoningen en de daarbij ontstaande zorgen. De woningnood in Nederland is hoog, zo ook in de gemeente Hoogeveen. Om direct actie te ondernemen willen wij vanuit VVD Hoogeveen zien dat permanent bewonen van recreatiewoningen wordt gelegaliseerd. Hiermee kunnen we starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker helpen aan een woningen en zien wij dit dus als mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten.

Al jaren is de gemeente bezig met het onderzoeken of verschillende recreatieparken een dubbelbestemming, bestemming wonen en bestemming recreatie, kunnen krijgen. Gemeenten bepalen uiteindelijk of permanente bewoning is toegestaan. Kijkend naar bijvoorbeeld recreatiepark Nuilerveld is het van belang dat er een legalisering komt van het huidige gebruik van het Nuilerveld omdat het voorziet in een behoefte. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden om te komen tot een volwaardig recreatiepark. Het is dan niet meer dan logisch om over te gaan tot aanpassing van het bestemmingsplan zodat het permanent wonen op het Nuilerveld legaal kan. 

VVD Hoogeveen heeft dan ook de volgende vragen:

1)      Is het college er mee eens dat, waar mogelijk, permanente bewoning op recreatieparken in gemeente Hoogeveen wenselijk is? Zo niet, waarom niet?

 

2)      In provincie Drenthe zijn nu meerdere parken voorzien van een dubbel bestemming. Dit naar aanleiding van project Vitale vakantieparken. Wordt het college van Hoogeveen meegenomen in deze overgang? Zo ja, hoe ziet dit er in de praktijk uit.

 

3)      Wie zijn uiteindelijke verantwoordelijk voor het maken van een plan voor het park? En aan welke voorwaarden moet dit park aan voldoen?

 

4)      Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoeken of verschillende parken in gemeente Hoogeveen een dubbelbestemming kunnen krijgen? En hoe ziet het vervolgtraject eruit?

 

Wilco Kramer namens VVD Hoogeveen