VVD Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over Scala

Geachte Wethouder Tuit, Zoals allen inmiddels wel vernomen hebben, is de situatie van Scala precaire te noemen. Er hangt nog veel onzekerheid rondom de toekomst van Scala. N.a.v. de brief vanuit het college en het persbericht omtrent Scala van 21 december jl. hebben wij de volgende vragen:

1.       Welke diensten/cursussen/lessen worden er op dit moment nog aangeboden door Scala. Staan deze activiteiten volledig los van Kultuurklik of zit daar nog een verbinding?

1.      2. Is er aanbod van activiteiten/cursussen/lessen in Hoogeveen aanwezig, zowel particulier als commercieel, om de diensten van Scala te kunnen vervangen?

       Heeft de gemeente inzichtelijk welke activiteiten (zoals toneel, beeldende kunst, zang, dans, muziek) er binnen de gemeente aangeboden worden naast Scala? Zo ja, kunnen wij een kopie van deze lijst ontvangen/ Zo nee, wordt dit meegenomen in het onderzoek naar het culturele aanbod in de gemeente Hoogeveen?

1.     3. Indien Scala niet voortgezet wordt, of voortgezet wordt in een andere vorm, in hoeverre blijft het voortbestaan van de diverse drumbands, orkesten en koren binnen de gemeente Hoogeveen gewaarborgd? Zijn er subsidies voor deze verenigingen zodat zij muziekdocenten elders kunnen inhuren? Of worden deze verenigingen opgenomen binnen het educatieve gedeelte van Kultuurklik?

1.      4. Worden andere culturele aanbieders gesubsidieerd vanuit de gemeente Hoogeveen? Zo ja, welke zijn dit en om welke bedragen gaat het dan? Zitten hier ook commerciële aanbieders tussen?

Is het aandeel subsidie t.o.v de omzet van Scala gelijk aan andere (commerciële)partijen die actief zijn binnen de gemeente Hoogeveen?

1.      5. De bedoeling is dat Scala als commerciële partij verder gaat. Komen hiermee de subsidies vanuit de gemeente volledig te vervallen? 

1.      6. Wie is de eigenaar van het gebouw van Scala? Indien dit de gemeente is en Scala huur afdraagt voor dit pand, wat gebeurt er dan met het lopende huurcontract?

1.     7. Op welke termijn wordt de raad verder geïnformeerd over de voortgang van Scala?

Wat gaat er met het pand gebeuren indien Scala alle bezigheden staakt?


Alvast onze dank voor de beantwoording.

 

Namens VVD Hoogeveen,

Erica Blenkers