Raadsavond 27 oktober 2022

Afgelopen donderdag was het zo ver: de raadsavond die volledig in het kader zou staan van de begroting. En dat zou behoorlijk wat tijd in beslag nemen; deze avond stond gepland vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur. Op het programma stonden, naast de visies van de 10 fracties, maar liefst 7 amendementen en 13 moties. Voorafgaand aan de het begrotingsdeel van de vergadering zou er ook een plenair gedeelte plaatsvinden, waarin er 2 moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend zouden worden.

De moties “vreemd” waren:

Betrokkenheid raad bij beslissingen asielbeleid – ingediend door VVD, GB, CDA en SGP.

Bescherm onze inwoners tegen de wolf – ingediend door CDA, SGP en VVD.

Beide moties deden nog al wat stof opwaaien binnen het college en binnen de raad. Na behoorlijk wat discussie over en weer zijn beide moties aangenomen.

Na de schorsing (er moest natuurlijk ook voor de inwendige mens gezorgd worden) kwamen de visies aan bod. Fractievoorzitter Ronald Klok hield een gloedvol betoog over hoe wij als VVD tegen de begroting aankijken. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Klik op onderstaande link:

https://fb.watch/gvk7SrUyv6/

De volledige visie kunt u ook rustig nalezen op onze website.

Na het delen van de visie van de VVD en het de reacties van fracties en college, werd het tijd voor het behandelen van alle amendementen en moties. Nu is het zo dat normaal gesproken een amendement en/of motie ingediend wordt tijdens een raadsavond en men er die avond voor kan stemmen. In dit geval ging het iets anders; het betrof een vooraankondiging van moties en amendementen welke ingediend gaan worden tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 november a.s.  Deze vooraankondiging geeft de raad de kans ze eerst uitgebreid te bespreken tijdens, het advies van het college hier in mee te nemen en te kijken of de motie of het amendement aangescherpt of gewijzigd dient te worden. Soms komt men tot de conclusie dat een motie/amendement toch niet ingediend hoeft te worden.

Uiteindelijk worden de besproken amendementen en moties over 2 weken in hun definitieve vorm ingediend en kan de raad per fractie stemmen of men akkoord gaat of niet.

Graag licht ik de motie Jongerenwerk, mede ingediend door onze fractie van de VVD, uit. Deze motie roept op tot het onderzoeken wat jongeren nodig hebben om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten in de gemeente Hoogeveen. Door middel van dit onderzoek, waarbij jongeren en jongerenwerkers betrokken zullen worden, willen we te weten komen hoe we deze doelgroep beter kunnen faciliteren en daarmee het welzijn van de jeugd kunnen bevorderen en hier een preventieve werking van uit kunnen laten gaan t.a.v. eventuele sociaal emotionele problematiek. Tevens willen we dat het college onderzoekt hoe dorps- en buurthuizen hierin een rol zouden kunnen vervullen.

Deze motie wordt 10 november tijdens de raadsvergadering ingediend.

Bent u benieuwd naar hoe de raadsvergadering verder is verlopen en wilt u deze graag terug zien?

Dan kunt u klikken op de volgende link:

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/1038070

Namens de fractie VVD,

Erica Blenkers