Koers houden voor een stabiele basis

De grootste opgave die een gemeente heeft is om er te zijn voor haar inwoners wanneer dit nodig is. Een andere belangrijke rol is wanneer het beter gaat om zich naar de achtergrond te begeven. Zo kan eenieder zichzelf maximaal ontplooien door de stabiele basis die Hoogeveen biedt.

Hoogeveen kan deze stabiele basis alleen bieden wanneer haar eigen basis op orde is. Het belangrijkste hiervoor is dat het huishoudboekje van Hoogeveen klopt. De begroting die voorligt zorgt hiervoor.

Hiermee was het zakencollege de voorgaande jaren erg druk. Het huidige college zet deze lijn door, met steun van ons. Elk jaar sluit positief en hierdoor stijgen de reserves tot uiteindelijk meer dan 53 miljoen in 2026. De vraag is, tot hoe ver moeten deze reserves reiken zodat de stabiele basis is gewaarborgd? - Natuurlijk rekening houdend met eventueel mindere jaren.

Naast dat het belangrijk is om als Hoogeveen deze stabiele basis te bieden draagt zij ook een voorbeeldfunctie richting al haar inwoners. Dit betekent dat het doel altijd een positief huishoudboekje moet zijn. Geld kun je maar één keer uitgeven, zuinigheid is goed!

De OZB is de laatste jaren procentueel meer gestegen dan de indexatie. Dit was nodig om te voorkomen dat Hoogeveen failliet ging. Wij kiezen er dit jaar voor om de OZB te verlagen ten opzichte van de indexatie. De indexatie zal rond de 9% uitkomen, maar wij kiezen er bewust voor om de OZB maar 3% te laten stijgen.

Wij maken ons altijd hard voor een zo laag mogelijke OZB. Hierdoor blijft de gemeente scherp en moeten uitgaven zorgvuldig worden afgewogen. De uitdaging hier is om de juiste balans te vinden. De juiste balans tussen een zo laag mogelijke OZB en financiële (gemeentelijke)keuzes.

Een keuze die wij bewust maken is die van het versnellingsteam wonen. Hierin investeren wij om de woningmarkt een steuntje, nee een druk, in de rug te geven. Een bekende VVD-leus luidt: “Bouwen, bouwen, bouwen”. Nu is het tijd om daad bij woord te voegen.

Naast het versnellingsteam wonen liggen er nog een aantal investeringen in het vooruitzicht. De drie bekendste; zwembad, brandweerkazerne en de opwaardering van Hoofdstraat-Zuid.

Wat betreft het zwembad zien wij graag een nieuw gebouw. Een gebouw dat voldoet aan de huidige tijdsgeest. Het zwembad kost in 2023 €2.400.000 (€600K opbrengsten en €3mln kosten). Wij zien hierin veel mogelijkheden om het zwembad toekomstbestendig en kostenefficiënter te maken. De eerste energieneutrale zwembaden bestaan immers al in Nederland.

Om uw veiligheid te garanderen hebben wij binnen afzienbare tijd een nieuwe brandweerkazerne nodig. De huidige brandweerkazerne voldoet niet meer aan de huidige eisen. Hierin moeten keuzes gemaakt worden zoals locatie. Één van de kerntaken van de gemeente is zorgen voor uw veiligheid. Oftewel, dit kunnen we niet te lang uitstellen.

De laatste van de drie, maar zeker niet de minst belangrijke, is de investering in Hoofdstraat-Zuid. Deze investering heeft in het verleden al in de begroting gestaan maar is toen wegens de bezuinigingsronde uit de begroting gehaald. De belofte was dat dit, wanneer het kon, weer werd opgepakt. Belofte maakt schuld. Oftewel, het is tijd dat er een concreet voorstel komt voor omwonenden, ondernemers en bezoekers!

Naast de drie grote investeringen zijn er ook investeringen die altijd door gaan. Dit is bijvoorbeeld bereikbaarheid, bereikbaarheid van Hoogeveen maar zeker ook van de dorpen. Wij opteren voor extra focus op het thema bereikbaarheid. Dit komt de leefbaarheid van de dorpen ten goede en stimuleert de economie, in Hoogeveen en de dorpen.

Al met al zijn we tevreden met de begroting die voorligt. We komen uit een diep dal maar klimmen hieruit, sneller dan verwacht. De reserves gaan harder omhoog dan in de vorige prognoses was berekend. Echter, het verleden heeft ons geleerd hoe snel dit kan omslaan. Laten we de ingeslagen weg die we zijn ingeslagen volgen, laten we koers houden!