Raadsavond 8-9-2022

De raadsavond van 8 september begon met felicitaties richting burgemeester Loohuis. De burgemeester zit 25 jaar in het ambt, waarvan meer dan tien jaar in Hoogeveen. Ook via deze weg willen wij de burgemeester van harte feliciteren.

Mondelinge vragen

De raadsavond van afgelopen donderdag was de eerste na het zomerreces. De raadsvergadering had een groot aantal mondelinge vragen van diverse partijen. De eerste mondelinge vraag kwam van CU. Dit ging over het onderwijs van de kinderen van gevluchte Oekraïners.

Het college gaf aan dat er nu voldoende kinderen zijn om volwaardig les te geven. Het minimum wat nodig is zijn 40 kinderen en het maximum ligt rond de 130. Op dit moment zijn er 50 kinderen.

De locatie die het college op het oog heeft is de Vos van Steenwijklaan. Het rijk financiert de school.

 

Diverse partijen hadden vragen gesteld over de energiecrisis die ons land op dit moment treft. De eerste inwoners van de gemeente hebben inmiddels een toeslag gehad. Dit zijn er 1.100 in totaal. Iedereen die maximaal 120% van het minimumloon verdient heeft recht op een toeslag.

Tot op dit moment zijn er nog geen extra aanvragen dan eerder bij de GKB. De echte toestroom wordt nog verwacht. Een groep waarvan verwacht wordt dat die het extra zwaar krijgt is de groep die tussen 120% en het 170% van het minimumloon verdient. Wij zullen ons als VVD hier de komende tijd hard voor maken. Werken moet altijd lonen. Ongeacht welke crisis.

Verschillende vragen gingen over de uitvoering. Sommige inwoners hebben recht op €800 en €500. Hierop kwam de vraag of deze bedragen konden worden afgetrokken van de energierekening. Zodat het dan zeker is dat het geoormerkte geld ook daarvoor gebruikt wordt. Dit kon helaas niet in verband met privacy.

De vraag die daarop werd gesteld is waarom deze twee bedragen niet meer verspreid kunnen worden gegeven. Hiervan vinden wij ook dat dit een betere manier is zodat het gehele bedrag niet eenmalig aan iets anders wordt uitgegeven. Echter, dit kon helaas niet omdat dit veel vraagt van het ambtelijke apparaat.

 

Wij als raadsleden ontvingen een brandbrief van STARK. Hierin duidde zij de problematiek die de werknemers hebben van STARK. De grootste uitdaging is dat er op dit moment nog geen nieuw cao is. Één van deze problemen is de reiskostenvergoeding waar zij mee werken. Dit is €0,10. De €0,10 zorgt in veel gevallen voor problemen.

De vraag vanuit SGP was of het mogelijk is om buiten het cao om wat te doen. Dit is waar het college naar gaat kijken. De mei circulaire geeft hier voor wat hoop. In deze circulaire zijn er extra middelen vrijgemaakt voor de participatie wet.

 

Stemmingen

Na de mondelinge vragen volgden nog verschillende stemmingen. Een groot aantal werd unaniem aangenomen: Beheersverordeningen buitengebied noord en buitengebied zuid 2022, vaststelling. Hollandscheveld, deelplan Hollandscheveld opgaande 39. Vaststellen tarief huishoudelijke hulp 2022. Vaststelling ontwerpbestemmingsplan ‘stationsgebied, deelplan Stuifzandseweg 49-51.

De verordening nadeelcompensatie kon rekenen op meer discussie. In de verordening stond dat wanneer je een compensatie aanvraagt hiervoor €300,- in rekening wordt gebracht. Deze €300,- krijgt de inwoner terug wanneer de compensatie terecht is.

Het college stelde voor om dit naar €500,- te brengen. Dit om de nadeelcompensatie meer kostendekkend te maken. Het bedrag was al meer dan 15 jaar niet meer aangepast.

Vanuit de PvdA, GroenLinks en SP was er een amendement om dit op €300,- te houden. Dit in verband met de hoge inflatie en dat het laagdrempelig moet blijven volgens deze partijen.

Vanuit het CDA kwam er juist een amendement om het naar €1.000 te brengen. Dit amendement kon op steun rekenen van ons. Dit om de volgende punten;

-          In het verleden heeft de raad afgesproken dat het ambtelijke apparaat kostendekkend moet werken. De kosten van één nadeelcompensatie werd door wethouder Roelof Bisschop geschat op minimaal €1.100. Oftewel, €1.000 doet meer recht aan de afspraken die wij als raad hebben gemaakt.

-          Naast bovenstaand feit vinden wij het goed dat de drempel voor nadeelcompensatie hoger wordt. Aanvragers van nadeelcompensatie vertragen het proces van bouwen en leggen een hogere druk op het ambtelijke apparaat.