VVD Hoogeveen en CDA Hoogeveen dienen motie in omtrent stikstofbeleid.

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft een gebiedsgerichte aanpak afgekondigd aan de hand van het Aerius-model. Zowel de gebiedsgerichte aanpak als het Aerius-model zijn niet onomstreden. Als gevolg van de afgekondigde maatregelen zijn er nog veel onduidelijkheden. Zo zegt Bert Otten, gemeenteraadslid voor het CDA en agrariër: “Elke agrariër bestudeert nu de kaarten alsof het van levensbelang is. Sterker nog, voor veel boeren gaat het ook daadwerkelijk om het voortbestaan van het bedrijf!”

In de motie staat dat de gemeenteraad haar waardering voor de boeren uitspreekt. Dat zij het tevens onbespreekbaar vindt dat agrarische ondernemers, op basis van uitkomsten van modellen, verplicht worden te stoppen of te verplaatsen. En staat er dat de gemeenteraad opdracht geeft aan het college om bij de minister van Natuur en Stikstof eerst op aan te dringen om gebruik te maken van innovatie. Ronald Klok, samen met Bert Otten initiatiefnemer van deze motie zegt “De laatste jaren is er, met name vanuit het westen van het land, een hetze tegen de Nederlandse boer. Juist de Nederlandse boeren zijn het meest efficiënt en hiervoor moeten we juist waardering hebben!”

Bert Otten en Ronald Klok vinden het van groot belang dat er geboerd blijft worden in Hoogeveen. Dit is belangrijk voor de sociale cohesie, onze voedselvoorziening en ons prachtige landschap.

De VVD en het CDA roepen het college op om de strekking van de motie over te brengen naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, bij het Ministerie van Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, alsmede de gehele Tweede Kamer.

Partijen die zich hebben aangesloten bij de motie zijn Gemeente Belangen Hoogeveen en SGP Hoogeveen.