Raadsvergadering 21 april 2022

Vorige week hadden we een korte raadsvergadering. Door de tijdelijke absentie van mevrouw Jansen-Brandsema van het CDA werd voor diezelfde fractie de heer de Weerd geïnstalleerd als raadslid en de heer Lovers als opvolgend raadslid. Namens de VVD Hoogeveen, Roelof Bisschop

Vervolgens werden een tweetal besluiten gevraagd van de raad. Al eerste werd het bestemmingsplan Krommewijk in Nieuweroord ter besluit aan de Raad voorgelegd en vervolgens de nieuwe Verordening bekostiging van het Leerlingenvervoer. Beide voorstellen werden unaniem door de Raad aangenomen.

Afgelopen week zijn de coalitiebesprekingen gestart. Samen met Gemeentebelangen, PvdA en ChristenUnie proberen we een breed gedragen coalitie-programma in elkaar te zetten waarbij we ook de niet-coalitie partijen willen betrekken. De partijen hebben daarbij ook aangegeven om het proces zorgvuldig te doen en meer zien in een goed programma en kwalitatief goed bestuur dan een hoger tempo met een risico daarin.