Raadsavond van 7 april 2022

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad voor het eerste in nieuwe bezetting vergadert. Aan de orde was het installeren van de opvolgende raadsleden. Dit zijn raadsleden, die namens de fractie tijdens informerende sessies, maar ook tijdens debatrondes de fracties mogen vertegenwoordigen. Deze raadsleden mogen niet meedoen in de besluitvormende rondes. Dit is alleen voorbehouden aan Raadsleden. Namens VVD-fractie werd Wilco Kramer geïnstalleerd. Gefeliciteerd, Wilco, en we wensen je heel veel succes!

Vervolgens stond de eerste besluitvormende ronde van de nieuwe Raad op de agenda. Het raadsvoorstel, dat ter besluitvorming werd voorgelegd, ging over de aanleg van twee rotondes op de Hollandschedijk (nieuwe rondweg bij Hollandscheveld). De twee rotondes zijn van belang om het bedrijventerrein Riegmeer in de toekomst goed te kunnen ontsluiten. Riegmeer is nu in ontwikkeling en op dit bedrijventerrein wordt onder andere Fage gevestigd. De VVD fractie stemde in met aanleg van de twee rotondes, maar wel met een kritische noot. De prijzen stijgen snel op dit moment en dat heeft ook gevolgen voor de investeringen in de wegen. Bijvoorbeeld door de stijgende olieprijzen is het aanleggen van asfalt vijf keer zo duur geworden. VVD deed een oproep aan het College om de budgetten voor de aanleg en bouwrijp maken van Riegmeer nog eens goed onder de loep te nemen in verband met die sterke stijging van de prijzen. Dit om tegenvallers voor onze gemeente in de toekomst te voorkomen.

Daarna werd een motie vreemd aan de orde van de dag besproken. Dit is een verzoek aan het college of raad om bepaalde zaken of onderwerpen op te pakken. Ieder raadslid kan een motie vreemd aan de orde van de dag indienen om zodoende bepaalde onderwerpen op de agenda te krijgen. Gisteren werd op initiatief van de fractie van CDA het onderwerp veiligheid van de wegen Boekweitlaan, Buizerdlaan en Lomanlaan aan de orde gesteld. De VVD fractie was, net als zeven andere fracties, mede-indiener van deze motie. De opdracht aan het College was om snelheid beperkende maatregelen samen met de bewoners te ontwikkelen waardoor de wegen veiliger worden. Ook de twee overige partijen, die geen mede-indiener waren, steunden de motie. Hiermee werd de motie raadsbreed aangenomen, zodat de gemeente samen met de bewoners aan de slag gaan om de wegen veiliger te maken.

Afgelopen vrijdag hebben namens de fractie Erica Blenkers-Noordzij en Roelof Bisschop gesproken met Dries Koster, directeur van RSG Wolfsbos. Tijdens het gesprek zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd van nieuwbouw tot samenwerking binnen het voortgezet onderwijs met andere scholengemeenschappen. Een goed en verhelderend gesprek.


Namens de VVD Hoogeveen

Roelof Bisschop