‘Flexwonen: pure noodzaak!’

Voor de VVD fractie Hoogeveen is het thema bouwen essentieel. De fractie wil daarom alles uit de kast halen om invulling te geven aan wensen en behoeften die er spelen binnen de gemeentegrenzen op het gebied van wonen. “We willen de woonnood in de stad en in de plattelandsdorpen oplossen en we hebben inzichtelijk gemaakt dat er veel financiële kansen liggen, landelijk en provinciaal. Graag horen we van het college van burgemeester en wethouders of alle mogelijkheden worden ingezet”, aldus Roelof Bisschop, lijsttrekker van de VVD.

VVD fractie Hoogeveen vraagt college van B&W naar inzet op woningbouw

‘Flexwonen: pure noodzaak!’

 Hoogeveen, 14 februari 2022

Voor de VVD fractie Hoogeveen is het thema bouwen essentieel. De fractie wil daarom alles uit de kast halen om invulling te geven aan wensen en behoeften die er spelen binnen de gemeentegrenzen op het gebied van wonen. “We willen de woonnood in de stad en in de plattelandsdorpen oplossen en we hebben inzichtelijk gemaakt dat er veel financiële kansen liggen, landelijk en provinciaal. Graag horen we van het college van burgemeester en wethouders of alle mogelijkheden worden ingezet”, aldus Roelof Bisschop, lijsttrekker van de VVD.

De VVD-fractie heeft maandag 14 februari vragen hierover gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen. Bisschop: “We willen van het college weten of én hoe de huidige bestuurders willen versnellen, zodat de komende twee tot vijf jaar de Hoogeveense woonvoorraad stevig verbeterd kan worden. De woonnood is erg hoog en de prijzen voor een woning gaan door het dak in Drenthe. Wij moeten met zijn allen aan de bak”, stelt Bisschop. “De VVD heeft het antwoord in ieder geval: bouwen, bouwen, bouwen. Daar gaan we voor.”

De vragen omvatten onderwerpen zoals (het stimuleren en ontwikkelen van) flexibele woonvormen en tiny houses. Ook is bijvoorbeeld de vraag gesteld of het college actief in gesprek is met bijvoorbeeld de provincie Drenthe om geld en middelen aan te wenden uit de zogeheten knelpuntenpot. En een andere vraag gaat een stapje verder: of het college al concrete aanvragen heeft gedaan om beschikbare financiële middelen bij Rijk en provincie in te zetten voor woonzorgprojecten.

Kansen pakken voor een huis voor iedereen

De knelpuntenpot is een Drents initiatief dat met name gebruikt wordt om een pool van medewerkers - in dienst van de provincie - in te zetten binnen de eigen gemeente. Deze medewerkers kunnen gemeenten tegen een schappelijk tarief inhuren. Om zo het grootste knelpunt van de gemeenten te helpen oplossen: gebrek aan ambtenaren, veel openstaande vacatures, en kennisgebrek, om meters te maken. Ook lobbyt de provincie richting het Rijk voor extra middelen en aanpassing van regelingen zoals de woningbouwimpuls (WBI), zodat ze ook toegankelijk worden voor Drentse gemeenten. “Het is ontzettend belangrijk dat het college alle mogelijke middelen inzet die het Rijk en provincie beschikbaar stellen. We kijken uit naar de antwoorden van het college op onze vragen. De VVD gaat voor alle kansen pakken die er zijn, want een huis voor iedereen, is pure noodzaak!”, aldus Bisschop.