Debbie Bruijn stopt als fractievoorzitter VVD Hoogeveen

De fractievoorzitter van de VVD Hoogeveen, Debbie Bruijn-Van den Berg stopt ermee. Ze zal haar raadszetel eind augustus overdragen aan opvolgend raadslid Erica Blenkers.


Bruijn heeft per die datum een nieuwe dienstbetrekking en die betrekking is niet verenigbaar met haar werkzaamheden als raadslid en fractievoorzitter in de Hoogeveense gemeenteraad.


Bruijn neemt met pijn in haar hart afscheid van de raad: ”Ik heb de afgelopen twee jaar genoten van de politiek. Het waren twee tropenjaren met veel rumoer, maar dat had Hoogeveen ook wel even nodig. We zitten nu op een kantelpunt voor de raad met de val van het college en de openbaring van de notitie “De Samenredzaamheid” . Daarin staat te lezen dat de sturing en de kwaliteit van de ambtelijke organisatie onvoldoende is, en dat verandering een randvoorwaarde is. Als fractie roepen we al jaren dat we twijfels hebben bij de SWO en dat deze twijfels sterk doorwerken in de Meerjarenbegroting van Hoogeveen. De afgelopen tijd heb ik me dan ook volledig ingezet om de patstelling in de raad te doorbreken ten gunste van Hoogeveen en haar inwoners. Ik ben dan ook trots op de raadsbrede motie van afgelopen donderdag, die de start heeft gegeven voor de benodigde ommezwaai in de raad als gaat om samenwerking. Ik had zelf graag deze kentering verder vorm willen geven, maar kies bewust voor de nieuwe uitdaging die nu op mijn pad ligt”.
Bruijn neemt afscheid van de Hoogeveense raad op 27 augustus.


Nestor van de fractie, raadslid Arend Steenbergen, neemt op die datum het fractievoorzitterschap van Bruijn over. Voor Steenbergen geen onbekend terrein, hij was al eens eerder een raadsperiode fractievoorzitter van de VVD te Hoogeveen. Steenbergen zegt trots te zijn op de koers die de VVD op dit moment vaart en zal deze koers als oppositieleider vasthouden. Steenbergen: ”De VVD blijft scherp op de inhoud van een aantal grote dossiers zoals de SWO, de waterstofwijk en het sociaal domein. We blijven ook de partij die de samenwerking tussen de raad en het nieuwe college positief zal voeden. De financiële status is dermate slecht dat samenwerking een voorwaarde is om vooruit te komen. Hoogeveen moet vooruit en daar blijft de VVD haar mouwen voor opstropen.”