Motie van wantrouwen tegen Wethouder Giethoorn

De VVD Hoogeveen dient donderdag een motie van wantrouwen in tegen Wethouder Giethoorn inzake de aankoop van het pand van Taska in de Tamboerpassage.

Volgens fractievoorzitter Debbie Bruijn heeft de wethouder inhoudelijk dan misschien op het randje gelopen, het feit dat de raad in deze aankoop bewust niet gekend is, is een doodzonde.

Uit het debat is gebleken dat de aankoop van het Pand én het besluit om over te gaan tot een uitgavenstop op 1 en dezelfde dag genomen is door het college. Volgens Bruijn onbestaanbaar en niet uit leggen, de wethouder is volgens haar niet opgewassen om dossiers van deze grootte het hoofd te bieden.

Bruijn geeft aan dat de VVD tevens een motie van treurnis zal indienen tegen de voorzitter van het college, zijnde de burgemeester. Hij is verantwoordelijk voor het integraal bestuurlijk aansturen van deze gemeente en hij had deze wethouder moeten behoeden voor deze manier van besturen. De burgemeester had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en de gemeenteraad een prominente rol moeten toedichten in dit proces als het gaat om communicatie en samenwerken als bestuur van Hoogeveen.

“We moeten de instrumenten inzetten die daar bestuurlijk voor in het leven zijn geroepen”, aldus Bruijn. “Het feit dat dit college vaart op de zekerheid van de warme rugdekking van Gemeentebelangen, CDA en CU in de raad mag ons er niet van weerhouden om onze controlerende taak te blijven uitvoeren.”

De VVD is echter van mening dat dit college keer op keer toch de spiegel moet worden voorgehouden; de financiële situatie is immers zo dramatisch dat de warmte van de coalitie deze kou niet meer zal doen verdwijnen.