VVD organiseert informatie bijeenkomst gemeenteraad over Samenwerkings Organisatie De Wolden Hoogeveen

In de raadsvergadering van 9 april heeft de VVD een voorstel gedaan om onderzoek te doen naar de kostenverdeling van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. De VVD stelde dat deze niet reëel was en dat de gemeenteraad onvoldoende bewust is van de samenwerkingsconstructie tussen de beide gemeenten. Een verzoek tot het doen van een nader onderzoek was aangevraagd bij de Hoogeveense Rekenkamercommissie. Deze werd niet gehonoreerd omdat de commissie van mening was dat alle partijen akkoord moesten gaan met een onderzoek en niet alleen oppositiepartijen konden vragen om een onafhankelijk onderzoek.

Afgelopen maand is er contact geweest met een voormalig lid van de Hoogeveense Rekenkamercommissie en tevens expert op het vlak van gemeentelijke financiën. Deze expert heeft een aantal gemeentelijke stukken onderzocht en een aantal zaken geconstateerd. Om de raad te versterken in haar werk, maar ook kennis te geven over de knoppen waaraan gedraaid kan worden en welke instrumenten er zijn, wordt woensdag een digitale sessie voor de gemeenteraad georganiseerd en informatie gedeeld. 

De VVD hoopt hiermee de fracties CDA, ChristenUnie en Gemeente Belangen, die destijds niet voor een onafhankelijk onderzoek waren, over de streep te trekken. In het gesprek woensdag zullen een aantal zoekrichtingen worden aangestipt en enige cijfermatige toelichting worden gegeven op basis van de begroting en jaarrekening 2018 en 2019. Dit moet het belang van een eerdere oproep tot uitvoering van onderzoek door de onafhankelijke commissie onderstrepen. Ook kunnen alle raadsfracties vragen stellen. 

Aanstaande donderdag staat een debat gepland en komt de Samenwerkings Organisatie De Wolden Hoogeveen aan de orde. De VVD wil dan opzoek gaan naar een gezamenlijke deler in de discussie en opnieuw een voorstel doen om gezamenlijk tot een opdracht te komen voor een nader onderzoek. Lees ook: