Mark Strolenberg Raadslid van het Jaar

Raadslid van het Jaar 2013, liberaal Mark Strolenberg, is blij en vereerd met zijn nieuwe titel. Niet allen omdat de lokale pers hem waardeert, maar vooral omdat burgers hem zoveel punten hebben gegeven.

Raadslid van het Jaar 2013, liberaal Mark Strolenberg, is blij en vereerd met zijn nieuwe titel. Niet allen omdat de lokale pers hem waardeert, maar vooral omdat burgers hem zoveel punten hebben gegeven.

Van zijn eigen fractieleden krijgt hij de ruimte om te communiceren zoals hij communiceert. Daarvoor is Strolenberg zijn collega's en fractievoorzitter zeer erkentelijk. "Dat is zeker niet bij elke partij mogelijk", reageert Strolenberg. " Zaken moeten daar vaak eerst worden bediscussieerd in fractievergaderingen en communicatie moet van te voren worden afgestemd. Ik vind het zelf belangrijk om de media te betrekken. Ze geven mij een podium om met een grotere groep een idee en standpunt te delen.  Dat geeft dan ook reacties, daar hecht ik waarde aan. "Vier jaar zit Strolenberg nu in de gemeenteraad en met enorm veel plezier. Deze erkenning geeft mij een steun in de rug om er mee door te gaan".

Buiten raadszaal
In de raad heeft de liberaal zich laten horen over bijvoorbeeld de gemeentelijke financiën, afval, parkeerbeleid en schuldhulpverlening. Hiermee valt Strolenberg echter niet meer of inder op dan andere raadsleden. Juist zijn optredens buiten de raadzaal hebben opzien gebaard. Zo is hij verschillende keren naar Den Haag getrokken om de werkgelegenheid voor Hoogeveen onder de aandacht van Tweede Kamerleden te brengen. Hij heeft Kamerleden naar Hoogeveen gehaald zodat ze met eigen ogen bij Fokker konden zien wat de JSF voor de werkgelegenheid betekent. Ook het verlies van banen door de sluiting van gevangenis De Grittenborgh en Veldzicht is mede dankzij zijn optreden in Den Haag goed voor het voetlicht gebracht.

Gast
Als geen ander weet Strolenberg burgers bij de Hoogeveense politiek te betrekken. Hij schrijft blogs en geeft zijn mening via sociale media. Bovendien reageert hij via Twitter als mensen bijvoorbeeld met een probleem zitten of een vraag hebben aan de Hoogeveense politiek. Geen ander raadslid evenaart hem hierin. Daarnaast schuwt hij zogenaamde 'keukentafelgesprekken' bij mensen thuis niet en steekt hij letterlijk de handen uit de mouwen om mensen te helpen een boom te planten in het Millenniumbos. Als 'gast van de raad'  heeft hij Hoogeveners een inkijkje gegeven in de lokale politiek. De burgers van Hoogeveen hebben Strolenberg beoordeeld en in een nek-aan-nek race met GroenLinks-raadslid Gerard Fidom kreeg de liberaal met zeven punten verschil uiteindelijk de titel.

Jury
De juryleden van Ranking de Raad zijn ondergebracht in vier jurygroepen die telkens 5 punten toekennen aan het beste raadslid en 3 punten aan de tweede beste. Elke twee weken waren er 32 punten te verdelen. De jurygroepen zijn de redactieleden van RegioHoogeveen.nl, de Hoogeveensche Courant en Radio Hoogeveen en drie burgergroepen. Maar liefst 75 procent van alle punten wordt dus door burgers gegeven.

Jury oordeel
De publieksjury van Ranking de Raad hebben raadsleden Strolenberg en Fidom in hoge mate gewaardeerd voor de wijze waarop zij hun communicatieve bijdragen tijdens raadvergaderingen formuleerde. Hun vasthoudendheid en voorspelbaarheid als vertolker van hun politieke visie viel op. Strolenberg echter was, nog meer dan Gerard Fidom, actief buiten de raadszaal. Hij communiceerde regelmatig rechtstreeks met de Hoogeveense burgers via de social media. Hij deed dat altijd op zeer inhoudelijke wijze. Hij nam de burgers van Hoogeveen altijd serieus. Daarmee probeerde hij de afstand tussen burgers en politiek te verkleinen.

De jury van Ranking de Raad heeft het afgelopen jaar nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop Raadsleden tijdens debatten elkaar “bestreden”. Door de geheel eigen stijl van strikt inhoudelijk reageren en discussiëren werd Mark Strolenberg gezien als een aankomend en gedreven politicus, maar ook als een aimabel mens. Ook dat werd door de jury als zeer positief beoordeeld.


Tekst: Hoogeveensche Courant