VVD wil nieuwe visie op detailhandel

Problemen met leegstaande winkelpanden en het voorkomen daarvan kan alleen met een hernieuwde detailhandelsvisie. Dit meldt de VVD fractie in een brief aan het college van B&W. De VVD wil dat voor de zomer een nieuwe detailhandelsvisie wordt opgesteld waarbij diverse partijen worden betrokken. Volgens de VVD stamt de huidige visie uit 2008 en is deze door de dynamiek in de wereld van de detailhandel achterhaald. Langer wachten op een nieuwe visie niet wenselijk omdat er toename is in het aantal leegstaande winkelpanden in Hoogeveen.

Problemen met leegstaande winkelpanden en het voorkomen daarvan kan alleen met een hernieuwde detailhandelsvisie. Dit meldt de VVD fractie in een brief aan het college van B&W. De VVD wil dat voor de zomer een nieuwe detailhandelsvisie wordt opgesteld waarbij diverse partijen worden betrokken. Volgens de VVD stamt de huidige visie uit 2008 en is deze door de dynamiek in de wereld van de detailhandel achterhaald. Langer wachten op een nieuwe visie niet wenselijk omdat er toename is in het aantal leegstaande winkelpanden in Hoogeveen.

De detailhandelsvisie speelt een belangrijke rol bij het maken van bestemmingsplannen en beleidsplannen. Volgens VVD raadslid Mark Strolenberg is het belangrijk dat de winkelstructuur van Hoogeveen sterkt blijft en toekomstgericht is. Belangrijk nieuw element in deze visie zouden onder andere webwinkels moeten zijn. Strolenberg: "Ontwikkelingen gaan momenteel sneller dan plannen en visies. Er zijn steeds meer nieuwe winkelvormen en concepten, trendy is bijvoorbeeld het ‘funshoppen’ maar ook de transformatie naar zogenaamde hybride winkels. Dit zijn winkels die zowel fysiek als online actief zijn. Het is zeer reëel dat straks bepaalde winkels verdwijnen of kleiner worden. Ik kan mij nog een situatie herinneren van een witgoedzaak aan de Hoofdstraat die graag achter de winkel een achteringang/afhaalpunt wilde creëren voor haar webshop, dat mocht niet omdat het niet paste in de visie. Wat mij betreft zijn dergelijke wensen en signalen reden om de visie opnieuw te bekijken en te actualiseren".

De gemeente hoeft het wiel volgens de VVD niet opnieuw en alleen uit te vinden. Inmiddels zijn al behoorlijk wat gemeenten die hun visies hebben vernieuwd. Het is van belang dat naast de gemeente ook makelaars, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, winkeliers maar ook de provincie zich gaat inzetten om de winkelgebieden aantrekkelijk te houden.

Niets doen is volgens de VVD-er geen optie. Strolenberg: "In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, wordt leegstand niet alleen veroorzaakt door de economische crisis. Het probleem lost zich dan ook niet vanzelf op wanneer de economie weer aantrekt. Als we niets doen neemt het probleem hand over hand toe. Meer ruimte geven aan winkeliers, gevarieerd aanbod maar ook goede parkeergelegenheid waarbij achteraf betaald parkeren mogelijk is tot achter de winkels kunnen de komende jaren wel eePns het ‘unique selling point’ voor Hoogeveen kunnen worden”.

De VVD wil dat er de komende jaren meer aandacht is voor de positie van MKB-ers en winkeliers in Hoogeveen. Ze zijn een belangrijk voor de werkgelegenheid in Hoogeveen. Om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen organiseert VVD Hoogeveen donderdag 27 februari om 20:00 uur een politiek café met Tweede Kamerlid Erik Ziengs in café De Pastoor met als onderwerp: 'het Nieuwe Winkelen'.