VVD: Grittenborgh niet verkopen

Sinds eind vorig jaar staat gevangenis de Grittenborgh als gevolg van Rijksbezuinigingen leeg. Afgelopen maand bezocht de Rijksgebouwendienst het pand en bekijkt de mogelijkheden ervan. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de Hoogeveense VVD fractie schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Rijksdiensten en eigen VVD Tweede Kamerfractie.

Sinds eind vorig jaar staat gevangenis de Grittenborgh als gevolg van Rijksbezuinigingen leeg. Afgelopen maand bezocht de Rijksgebouwendienst het pand en bekijkt de mogelijkheden ervan. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de Hoogeveense VVD fractie schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Rijksdiensten en eigen VVD Tweede Kamerfractie.

Geen onomkeerbare besluiten nemen
De Grittenborgh is een van de modernste gevangenissen in Nederland waar de afgelopen jaren veel langertermijn investeringen zijn gedaan. Eventuele sloop of openbare verkoop van de slechts 25 jaar oude gevangenis, zou wat VVD Raadslid Mark Strolenberg kapitaalvernietiging betekenen. Ook zou het behoefte plaatje er de komende jaren anders uit kunnen zien.

Strolenberg pleit dan ook om nu geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat duidelijk is hoe de kostenplaatjes van nieuw- en verbouwplannen van andere gevangenissen eruit komen te zien. Strolenberg: “De Rijksgebouwendienst maakt op dit moment een strategische en financiële afweging om te bepalen welk object wel en niet meer nodig zal zijn. Vanuit strategisch perspectief zou de Grittenborgh in de toekomst nog goed van pas kunnen komen. De gevangenis met 262 eenpersoonscellen is gemakkelijk uit te breiden naar tweepersooncellen waardoor de capaciteit kan verdubbelen. Dergelijke interne verbouwingen in een bestaand complex is mogelijk goedkoper dan het bouwen van nieuwe gevangenissen, waarvan nu nog helemaal niet duidelijk is wat dat precies gaat kosten”.

Mogelijkheden van tijdelijk verhuren
De Rijksgebouwendienst bekijkt ook de waardeontwikkelingsmogelijkheden door bijvoorbeeld tijdelijk gebruik. Hiervoor zal in een later stadium ook formeel contact gezocht worden met het college in Hoogeveen. Strolenberg is van mening dat de gemeente hierin nu al actie in kan ondernemen door te bekijken hoe de gevangenis eventueel tijdelijk kan worden verhuurd.

Dit om op de rijksbegroting kostenneutraliteit na te streven. Een ‘out-of-the-box oplossing’ wordt volgens Strolenberg gewaardeerd door de Rijksgebouwendienst en vergroot de kans op aanhouden en hergebruik van de Grittenborgh als gevangenis in de toekomst. Dat zou volgens hem weer kunnen bijdrage aan de regionale werkgelegenheid en economische ontwikkeling.