Arend Steenbergen: “Legalisering wonen Nuilerveld”

Op initiatief van de commissie permanente bewoning Nuilerveld hebben Statenleden van de VVD, PvdA, CDA, en CU het recreatiepark in Pesse bezocht. Het is van belang dat er een legalisering komt van het huidige gebruik van het Nuilerveld omdat het voorziet in een behoefte. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden om te komen tot een volwaardig recreatiepark. Het is dan niet meer dan logisch om over te gaan tot aanpassing van het bestemmingsplan zodat het permanent wonen op het Nuilerveld legaal kan.

Op initiatief van de commissie permanente bewoning Nuilerveld hebben Statenleden van de VVD, PvdA, CDA, en CU het recreatiepark in Pesse bezocht.

Het is van belang dat er een legalisering komt van het huidige gebruik van het Nuilerveld omdat het voorziet in een behoefte. Daarnaast zijn er geen mogelijkheden om te komen tot een volwaardig recreatiepark. Het is dan niet meer dan logisch om over te gaan tot aanpassing van het bestemmingsplan zodat het permanent wonen op het Nuilerveld legaal kan. 

Overgaan tot legalisatie
De gemeente Hoogeveen heeft altijd aangegeven dat wanneer er mogelijkheden zijn om tot legalisatie over te gaan zij haar medewerking zal verlenen. Ook na het bezoek van de statenleden hebben raadsleden van Hoogeveen dit nogmaals onderstreept tijdens een bezoek aan het park. Zij hebben aangegeven dit bij de provinciale politiek te zullen bepleiten zodat er een aanpassing komt in de omgevingsvisie.

Voorstel door VVD
De VVD heeft provinciaal breed een oproep gedaan of er meer recreatieparken zijn waar dezelfde problematiek geldt en bereidt een voorstel voor. Daarnaast heeft het college in overleg met de raadsleden  een brief gestuurd naar provincie Drenthe om vooraf duidelijkheid te krijgen of een verzoek om bestemmingsplanwijziging kan rekenen op steun.

Dit is van belang omdat een bestemmingsplanprocedure tijd en geld kost en er duidelijkheid moet zijn of de staten en het college van GS hierin mee gaan. Steeds meer verantwoordelijkheden worden ook door de provincie bij de gemeente gelegd , als dit in dit dossier ook zo zou zijn was er in Hoogeveen al lang een besluit genomen. 

Oftewel vanuit de plaatselijke en provinciale VVD krijgt het Nuilerveld alle steun om te komen tot woonbestemming.