Trendwatcher Richard Lamb naar Hoogeveen

VVD Hoogeveen heeft de bekende trendwatcher Richard Lamb naar Hoogeveen gehaald. De avond voor de gemeenteraadsverkiezingen, dinsdagavond 18 maart, organiseert VVD Hoogeveen een ToekomstTafel Hoogeveen met de gerenommeerde trendwatcher Richard Lamb. Deze avond is vrij entree voor iedereen die mee wil denken over de toekomst van Hoogeveen! 

Trendpresentatie over Hoogeveen 
Richard Lamb zal die avond een trendpresentatie houden. Wat zijn de trends op economisch gebied? Wat betekenen de trends op sociaal maatschappelijk gebied voor onze gemeente? Wat is de rol van de gemeente hierin? 

Daarna worden er 6 ToekomstTafels gecreĆ«erd voor alle aanwezigen. In twee brainstormsessies gaan we ons richten op de kansen en uitdagingen voor Hoogeveen. Vraagstukken als: Hoe ontwikkelt Hoogeveen zich op economisch vlak?; Wat betekent de bevolkingsgroei voor ons?; Wat is de rol van de gemeente hierin? Alles is gericht op trends binnen onze leefomgeving. 

Whitebox 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de Whitebox van JT Bioscoop aan de Van Echtenstraat 35 in Hoogeveen. Het programma start om 20.00 uur.