Gezocht: kandidaten voor Provinciale Staten

De ene verkiezing is nog niet achter de rug of de volgende dient zich al weer aan. Over een jaar, op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarom roept de Kamercentrale kandidaten voor het Statenlidmaatschap op zich te melden. Dat kan tot uiterlijk 29 april a.s. bij Robert Meijer, secretaris van de Kamercentrale. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich zelfs al voor 15 april a.s. te melden. Overigens, op 18 maart 2015 vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Ook daarvoor kunnen kandidaten zich opgeven bij Robert Meijer: meijerrh@xs4all.nl

De ene verkiezing is nog niet achter de rug of de volgende dient zich al weer aan. Over een jaar, op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarom roept de Kamercentrale kandidaten voor het Statenlidmaatschap op zich te melden. Dat kan tot uiterlijk 29 april a.s. bij Robert Meijer, secretaris van de Kamercentrale. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich zelfs al voor 15 april a.s. te melden. Overigens, op 18 maart 2015 vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Ook daarvoor kunnen kandidaten zich opgeven bij Robert Meijer: meijerrh@xs4all.nl

 

Geschikte kandidaten worden van harte uitgenodigd om te reageren. Een kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van:

1. eventueel een motivatiebrief van het Afdelingsbestuur (is niet noodzakelijk)

2. een motivatiebrief van de kandidaat

3. een CV van de kandidaat

Daarnaast dient elke kandidaat, vanwege de aangescherpte integriteitsregels binnen de VVD, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Ook mogen volgens de nieuwe regels kandidaten voor de Provinciale Staten geen dubbelmandaat hebben. 

Vooral na de teleurstellende gemeenteraadsverkiezingen zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit. O.a. de samenstelling van de Eerste Kamer is daar mede van afhankelijk. Momenteel is de VVD de 2de partij van Drenthe. Met 2 Gedeputeerden vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. Die positie dienen we minimaal te handhaven. Provinciale Staten is het 'Parlement van de Provincie'.  Alle belangrijke provinciale beslissingen worden daar besproken en genomen. Dit 'middenbestuur' is cruciaal voor de democratische besluitvorming in onze provincie.