Afvalstoffenheffing omlaag

Uit het jaarverslag van de gemeente Hoogeveen blijkt het afvaltarief volgend jaar omlaag kan. Dit als gevolg van een voordelig resultaat van 410.000 euro in 2013, dat onder andere komt door minder restafval. Aan de gemeenteraad wordt door het college voorgesteld om het resultaat voor tariefsverlaging te reserveren

Uit het jaarverslag van de gemeente Hoogeveen blijkt het afvaltarief volgend jaar omlaag kan. Dit als gevolg van een voordelig resultaat van 410.000 euro in 2013, dat onder andere komt door minder restafval. Aan de gemeenteraad wordt door het college voorgesteld om het resultaat voor tariefsverlaging te reserveren.

Eerdere pogingen van VVD Raadslid Mark Strolenberg haalden het niet om deze reserve in te stellen, maar dit keer wel. Strolenberg: "Afgelopen jaren was er structureel meer winst dan begroot, ik ben blij dat de winst van het afgelopen jaar nu ingezet kan worden voor tariefsverlaging in plaats van het versterken van de gemeentekas."

In Nederland betalen huishoudens gemiddeld 17 euro minder voor afvalstoffenheffing dan in Hoogeveen. Landelijk daalde de heffing ook vier jaar op rij. In tegenstelling tot Hoogeveen waar de afgelopen jaren het tarief niet omlaag ging, daalde de heffing overigens wel bij 9 van de 11 andere Drentse gemeenten.

Volgens Strolenberg hebben de hogere tarieven in Hoogeveen ook te maken met hoge inzamel- en overheadkosten. Hij is dan ook voorstander van intensievere samenwerking met een andere inzamelaar en schaalvergroting op korte termijn. Strolenberg: "Op dit moment is AREA Reiniging al bezig met het verkennen van een samenwerking met ROVA, de afvalinzamelaar in Overijssel. Dat is een goede zaak en kan betekenen dat de afvalstoffenheffing straks jaarlijks met tientallen euro's per aansluiting verder omlaag kan."