VVD stelt vragen over uitgedeelde parkeerboetes op Koningsdag

De VVD fractie heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van uitgedeelde parkeerboetes op Koningsdag.

De VVD fractie heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van uitgedeelde parkeerboetes op Koningsdag. 

De VVD heeft vernomen dat gisteren op Koningsdag (zaterdag 26 april) in Hoogeveen, tal van parkeerboetes zijn uitgedeeld aan inwoners die geen parkeerkaartje hadden gekocht. Dit terwijl aangegeven wordt bij de parkeerautomaat en op de website van de gemeente Hoogeveen dat op zon- en feestdagen geen parkeergeld verschuldigd is.

Officieel valt Koningsdag op 27 april, maar landelijk is vastgesteld dat als 27 april op een zondag valt, de Koningsdag de dag ervoor gevierd wordt.

Volgens de verordening parkeerbelasting 2014, wordt voor algemeen erkende feestdagen de genoemde dagen in artikel 3 van de algemene termijnen wet gehanteerd. In deze wet staat net als op diverse websites van de Rijksoverheid, dat Koningsdag in Nederland een officiƫle feestdag is.

Naar aanleiding van signalen die de VVD bereikten, zijn de volgende vragen gesteld:
1. Op grond waarvan zijn de parkeerboetes afgelopen zaterdag uitgedeeld;
2. Indien er geen geldige grond was om boetes uit te delen, hoe kan het dan gebeuren dat deze zijn uitgedeeld en op welke manier gaat u deze vergissing herstellen naar de inwoners die beboet zijn?
3. Mocht het zo zijn dat de parkeerboetes terecht zijn uitgedeeld, dan verzoekt de VVD deze desondanks alsnog te vernietigen. Dit vanuit het oogpunt van onredelijk en onduidelijkheid. Daarnaast vragen wij in dat geval tevens Koningsdag specifiek in de verordening op te nemen als feestdag. Kunt u zich hierin vinden?

De VVD vindt de gang van zaken bijzonder vreemd/actueel en verzoekt het college om zo spoedig mogelijk te reageren.


Update 28-04-2014:
College heeft gereageerd en aangegeven dat wegens een interne communicatiefout gehandhaafd is. Alle onterecht uitgeschreven (51) parkeerboetes hoeven niet te worden betaald. Hierover communiceert de gemeente nog naar de gedupeerden. Daarnaast ontvangen mensen die op Koningsdag een pakeerkaartje hebben gekocht hun parkeergeld terug. Dit tegen inlevering van een Hoogeveens parkeerkaartje met de datum 26-4-2014, aan de balie van het Compangiehuis.