Verslag 'Gast van de Raad' bijeenkomst 24 april 2014

Op uitnodiging van de VVD Hoogeveen ben ik op 24 april 2014 “Gast van de Raad” bij de gemeenteraad van Hoogeveen. Hoewel een raadsvergadering openbaar is, ben ik nog nooit eerder bij een gemeenteraad aanwezig geweest en uit nieuwsgierigheid heb ik mij hiervoor aangemeld

Op uitnodiging van de VVD Hoogeveen ben ik op 24 april 2014 “Gast van de Raad” bij de gemeenteraad van Hoogeveen. Hoewel een raadsvergadering openbaar is, ben ik nog nooit eerder bij een gemeenteraad aanwezig geweest en uit nieuwsgierigheid heb ik mij hiervoor aangemeld. Tijdens mijn rechtenstudie heb ik veel geleerd over de Nederlandse staatsinrichting, maar ik wilde wel eens zien hoe het er in de (lokale) praktijk aan toe gaat. Wie zitten er nu eigenlijk in de raad, wat doen ze tijdens zo’n raadsbijeenkomstvoeren de raadsleden een interessant debat met elkaarhoe bevlogen zijn zij in hun werk als volksvertegenwoordiger, welke lokale uitdagingen zijn er in Hoogeveen? Allemaal vragen die ik beantwoord wilde zien deze avond.

We zijn deze avond met een tiental enthousiaste gasten van de raad, een gemêleerd gezelschap van leerlingen uit het voortgezet onderwijs tot iemand die de leeftijd van 80 al is gepasseerd. Na een rondleiding door het gemeentehuis verzamelen we in de raadskamer en wordt ons een broodje en soep aangeboden. Als voorbereiding op de raadszitting krijgen we een uitgebreide en heldere presentatie van Mark Strolenberg over de taken van de raad, wat er allemaal bij komt kijken als je raadslid bent, de voorbereiding op de raad en hoe een raadsbijeenkomst verlooptDe agenda van de raad van deze avond wordt alvast doorgenomen, zodat we weten waar het vanavond over gaat. Het betreft o.a. de goedkeuring van het rapport van de bezwaarschriftencommissie, het burgerjaarverslag en het financiële jaarverslag 2013.

Klokslag 7 uur begint de raad. De burgemeester heet ons van harte welkom bij de zitting. Hij pleit ervoor dat er meer mensen betrokken raken bij de lokale politiek. Mooi dat Mark Strolenberg daar meteen trots op inspringt, dat de VVD heeft gezorgd voor een groep enthousiaste Gasten van de Raad. Punt gescoord!

Omdat de jaarrekening van 2013 wordt besproken, komen alle partijen aan de orde om hun visie te geven over het afgelopen jaar. Spreken in het openbaar is een kunst blijkt maar weer, het lukt de ene spreker beter dan de andere om het kort en boeiend te houden. Gelukkig wordt er nog wel gelachen om vermakelijke versprekingen en een onverwachte losse uitlating van een wethouder. Hoewel er vanavond niet echt een debat wordt gevoerd, is het wel de moeite waard om er bij aanwezig te zijn. Het is een lange zit, maar gelukkig is er na afloop van de raadsvergadering nog tijd voor een ontspannen praatje met de raadsleden en wethouders onder het genot van een hapje en drankje.

Ik fiets om half elf naar huis. Ik heb de antwoorden gekregen op de vragen die ik voor mezelf had gesteld. Het was een leuke avond.

Monique Geurkink
Gast van de Raad