VVD wil fusie van Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland

De VVD-fractie binnen Waterschap Reest & Wieden is groot voorstander van een fusie tussen de naburige Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. In ieder geval vindt de VVD dat naar zo'n fusie een gedegen onderzoek moet worden gedaan.

De VVD-fractie binnen Waterschap Reest & Wieden is groot voorstander van een fusie tussen de naburige Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. In ieder geval vindt de VVD dat naar zo'n fusie een gedegen onderzoek moet worden gedaan. VVD-waterschapbestuurder Mark Strolenberg daarover: "Reest & Wieden is een relatief klein Waterschap. Met een fusie is - volgens onze berekeningen - een doelmatigheidswinst te behalen van ruim € 3 miljoen op jaarbasis."

  

Deze maand staat een mogelijke fusie opnieuw op de agenda van het Algemeen Bestuur. Twee jaar geleden heeft de VVD zich ook al eens uitgesproken vóór een onderzoek naar zo'n fusie. Maar daar is toen geen gevolg aan gegeven. Nu zet de VVD zo'n onderzoek opnieuw op de agenda. Mark Strolenberg: "Wij verwachten dat nader onderzoek zonneklaar zal aantonen, dat er bij een fusie zowel bestuurlijke als financiële meerwaarde ontstaat. De VVD verwacht ook, dat de kwaliteit en continuïteit erop vooruit gaat. Reest & Wieden is veel te kwetsbaar. Op sommige beleidsfuncties kan men zich maar 1 medewerker permitteren. Daardoor wordt de afhankelijkheid te groot. Bij complexe zaken worden nu dure specialisten ingehuurd. Bij een grotere organisatie is dat allemaal niet nodig."

 

Het onderzoek zal moeten aantonen wat precies de schaal- en synergievoordelen zullen zijn. Reest & Wieden heeft een verzorgingsgebied van slechts 90.000 inwoners. Samen met Groot Salland zou dit stijgen naar 243.000 inwoners. Mark Strolenberg: "Een gezamenlijke organisatie is veel efficiënter, heeft relatief veel minder overhead. En dat heeft uiteindelijk lagere waterschapslasten tot gevolg."