VVD wil tevredenheidsonderzoek onder bijstandsklanten

De VVD wil dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar de tevredenheid van klanten van de afdeling Werk en inkomen. Dat onderzoek moet inzicht geven in de tevredenheid van klanten van de afdeling participatie en inkomen en ook klanten die geen uitkering ontvangen maar wel een aanvraag hebben ingediend voor één van de minimaregelingen.

De VVD wil dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren naar de tevredenheid van klanten van de afdeling Werk en inkomen. Dat onderzoek moet inzicht geven in de tevredenheid van klanten van de afdeling participatie en inkomen en ook klanten die geen uitkering ontvangen maar wel een aanvraag hebben ingediend voor één van de minimaregelingen. 

Regelmatig kaartte de Hoogeveense SP fractie al misstanden aan en leverde zelfs een eigen onderzoeksrapport op. De signalen in de media en reactie vanuit het college geeft VVD raadslid Mark Strolenberg onvoldoende duidelijkheid. 

Strolenberg: "Een totaal beeld van de kwaliteit van de dienstverlening ontbreekt op dit moment. Niet alleen bij de VVD fractie mij maar ook bij het college. Dat voelt heel ongemakkelijk en maakt de controlerende functie vanuit de raad lastig. Enig onderzoek dat er op dit moment wordt gedaan gaat via de informatiezuil in het Werkplein, maar dit is onvoldoende kwalitatief."

De VVD wil dat een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf onderzoek gaat uitvoeren onder een bredere groep van klanten, dit om een goed oordeel over de dienstverlening te kunnen geven.  Ook pleit de VVD voor deelname aan een jaarlijkse benchmark naar klanttevredenheid over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en het minimabeleid, waar ook andere gemeenten aan deelnemen. Hierdoor is de gemeente beter in staat om prestaties te vergelijken en creëren zij verbetermogelijkheden. 

De VVD fractie is op dit moment bezig met een voorstel om een onderzoek te laten uitvoeren en structureel deel te nemen aan de landelijke benchmark. Dit voorstel wil de VVD indienen bij de behandeling van de voorjaarsnota deze maand.