Glasvezel voor Hoogeveen centrum oost

Het centrale deel van de gemeente Hoogeveen krijgt zoals het lijkt volgend jaar een glasvezelnetwerk. Dat heeft Reggefiber het bedrijf dat momenteel bezig is met de aanleg van glasvezel in de Erflanden en De Weide aangekondigd.

Het centrale deel van de gemeente Hoogeveen krijgt zoals het lijkt volgend jaar een glasvezelnetwerk. Dat heeft Reggefiber het bedrijf dat momenteel bezig is met de aanleg van glasvezel in de Erflanden en De Weide aangekondigd.   

Dat er zo snel een vervolg wordt gegeven aan een verdere uitrol is volgens VVD gemeenteraadslid Mark Strolenberg verrassend. Strolenberg: "In De Weide en Erflanden is nog gewerkt met een vraagbundelingstraject, waarbij er een meerderheid van minimaal 30% van de huishoudens moet deelnemen. Nu wordt er straks een korte informatiecampagne gehouden en start direct de uitrol". 

Strolenberg was eerder ook betrokken als glasvezelinitiatiefnemer in Hoogeveen en is blij met deze ontwikkeling: “Omdat steeds meer mensen online zijn, is stabiel en snel Internet van groot belang. Glasvezel biedt een oneindige capaciteit en opent nieuwe mogelijkheden voor inwoners en bedrijven. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst van Hoogeveen”.  

De verwachting is dat op den duur ook andere gebieden in Hoogeveen zullen volgen, voor onrendabele gebieden is aansluiting op termijn nog onzeker. Strolenberg: "Arend Steenbergen is vanuit onze fractie op dit moment in gesprek met de Provincie, LTO, aantal ondernemers en besturen van dorpen om te onderzoeken op welke manier er ook in het buitengebied aangelegd zou kunnen worden. Het is de Provinciale VVD Statenfractie inmiddels gelukt om met ingang van deze maand een Provinciale regeling 'Hoogwaardige Communicatie Netwerken Drenthe' operationeel te krijgen. Daarin stelt de Provincie € 250.000,- beschikbaar voor breedband initiatieven, dit om meer financiële ruimte te bieden aan dorpsinitiatieven om de aanleg van breedband internet mogelijk te maken. Vooral in (plattelands)-gebieden waar marktpartijen hun investering niet snel zien terugverdiend. 

De VVD zal bij de behandeling van de voorjaarsnota deze maand, pleiten voor een actievere rol vanuit de gemeente bij het faciliteren van dorpsinitiatieven.