Verslag vergadering behandeling voorjaarsnota

Op 3 juli stond de voorjaarsnota van Gemeente Hoogeveen op de raadsagenda. Deze grotendeels financiele (voorjaars)nota dient ter voorbereiding op de begroting van 2015 en geeft beleidsvoornemens voor de komende jaren weer. Dit keer veroorzaakte de nota veel onrust bij inwoners en instellingen. Dit vanwege de herprioritering van investeringen. Met name het verlagen van de prioriteit voor een onderwijs investering bij Eduwiek, de aanleg van dorpsstraat in Pesse en herstructurering van "het Hoekje" in Hollandscheveld gaf commotie.

Op 3 juli stond de voorjaarsnota van Gemeente Hoogeveen op de raadsagenda. Deze grotendeels financiele (voorjaars)nota dient ter voorbereiding op de begroting van 2015 en geeft beleidsvoornemens voor de komende jaren weer. Dit keer veroorzaakte de nota veel onrust bij inwoners en instellingen. Dit vanwege de herprioritering van investeringen. Met name het verlagen van de prioriteit voor een onderwijs investering bij Eduwiek, de aanleg van dorpsstraat in Pesse en herstructurering van "het Hoekje" in Hollandscheveld gaf commotie.  

Na een flitstende presentatie ondersteund met beeldmateriaal van verschillende projecten en citaten uit het collegeprogramma, door fractievoorzitter Arjan van der Haar was het de raadsleden en het college duidelijk dat de VVD geen temporisering wil van de reeds vergevorderde en lang verwachte projecten. Ook kondigde de VVD moties aan die op korte termijn leiden tot hernieuwde aanleg van de dorpstraat in Pesse, Het Hoekje in Hollandscheveld. Ook diende de VVD mede namens de andere oppositiepartijen SP, PvdA, D66 en GroenLinks een initiatief motie in, die het doen van een klanttevredenheidsonderzoek & benchmark bij de afdeling sociale zaken mogelijk moet maken.

Tot stemming van de moties en amendementen kwam het niet. Na beantwoording en diverse toezeggingen vanuit het college bracht de VVD en ook andere raadsfracties, de aangekonidigde amendementen/moties niet in stemming. Op zich een bijzondere wending tijdens de vergadering. 

VVD Raadslid Hennie Jager: "In de Voorjaarsnota stond vermeld dat het college de investeringsplanning pas bij de begroting definitief wil vaststellen. Dit mede afhankelijk van de financiële ruimte. Dat is nu net waar bij de meeste projecten de schoen wrong. De begroting is in het najaar en met name Eduwiek kan daar niet op wachten. Veel inwoners uit Pesse en Hollandscheveld wachten al lang om de toegezegde projecten die zelfs deels met Provinciaal subsidiegeld worden gefinancieerd. Voor de VVD is het onacceptabel dat een aantal projecten langer worden ‘opgeschort'. Na verduidelijkende vragen gaf het college aan het raadsbrede signaal op te pakken en gesprekken over de projecten voort te zetten en zich in gaat spannen om de projecten op te nemen in de begroting van 2015. Ook het klanttevredenheidsonderzoek en benchmark bij Sociale Zaken werd toegezegd en zal worden uitgevoerd. De college toezeggingen waren voor de VVD maar ook andere politieke partijen in de raad voldoende om hun vertrouwen te geven aan het college en ook in te stemmen met de voorjaarsnota. De uiteindelijke begroting is in het najaar. Daar zal de VVD zeer kritisch op zijn en waken dat de gedane uitspraken en intenties waarheid worden."