Raadslid aan het woord: Hennie Jager

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad heeft het laatste woord als het gaat over de hoofdlijnen van het beleid. In Hoogeveen telet de raad 31 leden, verdeeld over acht politieke fracties. Maar wat beweegt raadsleden om dit werk te doen? Hoeveel tijd kost het raadswerk? En hoe bereiden ze zich voor om belangrijke besluiten? Elke woensdag komt in de Hoogeveense Courant (op de gemeentepagina) een raadslid aan het woord. Afgelopen woensdag was het woord aan Hennie Jager.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad heeft het laatste woord als het gaat over de hoofdlijnen van het beleid. In Hoogeveen telet de raad 31 leden, verdeeld over acht politieke fracties. Maar wat beweegt raadsleden om dit werk te doen? Hoeveel tijd kost het raadswerk? En hoe bereiden ze zich voor om belangrijke besluiten? Elke woensdag komt in de Hoogeveense Courant (op de gemeentepagina) een raadslid aan het woord. Afgelopen woensdag was het woord aan Hennie Jager. 

Hennie Jager kwam in maart als eerste vrouw op de kieslijst van de VVD met voorkeurstemmen in de Hoogeveense raad. En ze was blij verrast. Het is haar eerste periode als raadslid. Ze was acht jaar geleden al gevraagd om mee te doen aan de verkiezingen, maar dat was toen geen haalbare kaart in verband met haar werk. Ze was samen met haar echtgenoot eigenaar van restaurant De Herberg in Fluitenberg. Nu ze bedrijfsmanager van Landgoed Overcinge is, was de ruimte voor het raadslidmaatschap er wel.  'Hoogeveen heeft veel voor mij gedaan, nu wil ik wat terugdoen voor Hoogeveen', zo motiveert zij haar entree in de politiek. Kort samengeval is haar doel: 'Samen met collega's zorgdragen voor een positieve economie, ondernemerschap en werkgelegenheid.'  Het raadswerk kost haar vijftien tot twintig uur werk per week. Die tijd gaat zitten in de fractievergaderingen, veel leeswerk en het bijwonen van bijeenkomsten om op de hoogte te komen van de onderwerpen waar zij zich mee bezighoudt. Een echter portefeuilleverdeling is er binnen de drie leden tellende VVD-fractie niet. Zaken die haar interesseren hebben vaak te maken met haar achtergrond als horecaondernemer, zoals het alcoholmatigingsbeleid, veiligheid, werkgelegenheid en parkeerbeleid.  Hennie Jager voelt zich als een vis in het water in de raad. Toch is het cultuurverschil tussen het bedrijfsleven en de politiek groot. Het politieke spel vindt ze interessant, maar wel lastig. 'Ik ben gewend als ondernemer zelfstandig beslissingen te nemen. Maar binnen de politiek zul je toch echt op zoek moeten naar overeenstemming, de meerderheid beslist', aldus Hennie Jager.