VVD kritisch over huisvesting van asielzoekers

De Hoogeveense gevangenis de Grittenborgh wordt omgebouwd tot asielzoekerscentrum (AZC). Dat melde het college van Hoogeveen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de gemeenteraad van Hoogeveen. Het is de bedoeling dat er maximaal 1.000 asielzoekers worden gehuisvest.

De Hoogeveense gevangenis de Grittenborgh wordt omgebouwd tot asielzoekerscentrum (AZC). Dat melde het college van Hoogeveen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de gemeenteraad van Hoogeveen. Het is de bedoeling dat er maximaal 1.000 asielzoekers worden gehuisvest.

De VVD fractie is niet gerust op de komst. VVD Fractievoorzitter Arjan van der Haar: "Wij zijn van mening dat een AZC een mogelijk te grote negatieve druk uitoefent op Hoogeveen, een grote belasting is op het onderwijs en bovenal op de veiligheid in Hoogeveen. We willen van het college meer informatie over de effecten van huisvesten van asielzoekers in Hoogeveen, alvorens hiermee in te stemmen".