VVD wil meer mensen aan het werk

Om meer mensen aan het werk te krijgen in Hoogeveen, wil de VVD dat de gemeente werkgevers gaat verleiden met vernieuwende en resultaatgerichte werkconcepten. Dit om tot meer plaatsingen te komen van mensen met een arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De VVD liet dit weten tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van het re-integratie en participatie beleidsplan 2015 - 2018.

Om meer mensen aan het werk te krijgen in Hoogeveen, wil de VVD dat de gemeente werkgevers gaat verleiden met vernieuwende en resultaatgerichte werkconcepten. Dit om tot meer plaatsingen te komen van mensen met een arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De VVD liet dit weten tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van het re-integratie en participatie beleidsplan 2015 - 2018.werk

Blij met participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. De gemeente krijgt dan te maken met meer groepen werkzoekenden die een beroep kunnen doen op ondersteuning bij het vinden van werk. Nieuwe instromers kunnen vanaf 2015 niet langer een beroep doen op de Wet sociale werkvoorziening of de Wajong. VVD raadslid Mark Strolenberg is blij met de invoering van de participatiewet en het voorgestelde beleid van de gemeente, hij vind dat een uitkering een laatste vangnet moet zijn. Ook pleit hij ervoor dat mensen die kunnen werken zo snel mogelijk aan de slag moeten gaan in een normale baan, bij een regulier bedrijf. Strolenberg: "We kijken liever naar iemands talent dan naar een beperking en vinden dat iedereen die kan werken, vooral meewerkt en meedoet. Een aantal mensen zullen misschien nooit (meer) een volledige positie op de reguliere arbeidsmarkt verwerven. Voor die mensen moet re-integratie leiden tot het bijdragen en leveren van een tegenprestatie in het algemeen maatschappelijk belang. Voor het beschikbaar stellen van een bijdrage in het levensonderhoud mag de samenleving iets terug verlangen, in de vorm van een tegenprestatie naar vermogen. Belangrijk vinden wij ook dat deze vorm van werken, zingeving, structuur en doelen aanbrengt in het leven van de mensen".

In gesprek met lokale ondernemers
Een Groot aantal werkgevers in Nederland heeft al door ondertekening van een sociaal akkoord toegezegd mensen met een beperking aan te nemen. De VVD ziet als een uitdaging voor de gemeente om de komende tijd actief in gesprek te gaan met lokale ondernemers om hen te overtuigen van het belang en een wederzijdse win-win situatie. De gemeente moet volgens de VVD wel ten aller tijde begrip tonen voor het primaire ondernemersbelang.