Bestuur VVD Hoogeveen aanwezig bij de Dag van de Afdelingsbesturen

Onze secretaris Dagmar Bos is zaterdag 11 oktober jl namens het bestuur naar de eerste Dag van de Afdelingsbesturen geweest. Tijdens deze bijeenkomst in Maarssen gingen het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen met elkaar in gesprek.

Onze secretaris Dagmar Bos is zaterdag 11 oktober jl namens het bestuur naar de eerste Dag van de Afdelingsbesturen geweest. Tijdens deze bijeenkomst in Maarssen gingen het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen met elkaar in gesprek.


“De trend is positief! Mensen zijn op zoek naar sociale verbanden op eigen voorwaarden, wij maken ons zorgen om veiligheid, nationaal en internationaal lopen hierbij door elkaar. Mensen stemmen op het waarom. De vraag ‘waarom’ moeten wij ons als besturen steeds stellen, hiermee komt men dichter bij elkaar, het raakt de kern”. Met deze woorden opende Henrie Keizer, onze partijvoorzitter, de bijeenkomst.

Komende verkiezingen
Ook was er ruim aandacht voor de komende Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Op 18 maart 2015 mogen we met zijn allen weer naar de stembus. De landelijke campagne start op 28 februari 2015 en de afdelingsbesturen werden uitgenodigd om actief met deze verkiezingen aan de slag te gaan. Het huidige bestuur pakt dit uiteraard op.

Organisatiestructuur onder de loep
Er was daarnaast aandacht voor het integriteitbeleid en de toekomst van de VVD. De organisatiestructuur van de VVD wordt na 10 jaar door een speciaal hiervoor ingestelde commissie kritisch geëvalueerd. Deze commissie heeft als taak om in het voorjaar van 2015 met een voorstel te komen, waarbij een toekomstbestendige VVD wordt gepresenteerd.

Levendig debat tussen bestuurders
Tijdens het algemene programma lag de focus op de permanente campagne, ledenwerving en was er ruimte voor discussie en debat. Er was een levendig debat en er werden vooral ook veel goede ideeën met elkaar uitgewisseld. Na het algemene programma volgden er een drietal workshops; de administratie van mijn afdeling goed op orde, een actieve afdeling anno 2014 en opleiding en talentmanagement.

Workshop actieve afdeling anno 2014
Dagmar: “Ik heb zelf de workshop ‘een actieve afdeling anno 2014’ gevolgd. Op dit moment neemt het ledenaantal bij alle politieke partijen en ook bij ons af. Er zijn op dit moment meer VVD kiezers dan leden en om deze mensen betrokken te krijgen en te houden vraagt om een andere aanpak. Ook werd duidelijk dat de gemiddelde leeftijd rond de 45-50 ligt en dat we vooral behoefte hebben aan instroom van nieuwe, jonge leden. Het bleek al snel dat alle afdelingsbesturen met dezelfde dingen worstelen en door ons te richten op oplossingen kwamen er al snel heel veel geweldige ideeën naar voren gekomen. Ideeën waar we als bestuur van VVD Hoogeveen zeker gebruik van gaan maken. De bijeenkomst werd goed bezocht door VVD besturen uit het hele land. Er was veel ruimte voor ontmoeting, informatie, netwerken en het delen van ervaringen. Dat alles met elkaar maakt deze eerste Dag van de Afdelingsbesturen een inspirerende en zinvolle bijeenkomst en zeker het herhalen waard.”