Effectieve ledenvergadering in Stuifzand

Dinsdagavond waren we te gast in ‘Ons Dorpshuis’ in Stuifzand. In het café van het dorpshuis hebben het bestuur, de fractie, een afvaardiging van de KC en de leden effectief vergaderd en elkaar bijgesproken over verschillende thema’s. Daarnaast zijn de verkiezingsplannen van de Provinciale Staten en het waterschap Reest en Wieden besproken. Helaas was er geen afvaardiging van de Provinciale Staten aanwezig.

Dinsdagavond waren we te gast in ‘Ons Dorpshuis’ in Stuifzand. In het café van het dorpshuis hebben het bestuur, de fractie, een afvaardiging van de KC en de leden effectief vergaderd en elkaar bijgesproken over verschillende thema’s. Daarnaast zijn de verkiezingsplannen van de Provinciale Staten en het waterschap Reest en Wieden besproken. Helaas was er geen afvaardiging van de Provinciale Staten aanwezig.


Ook is de begroting voor 2015 tijdens deze vergadering vastgesteld en is bekend gemaakt dat Hilda Slot stopt in haar functie als bestuurslid. De ontstane vacature voor deze functie wordt breed uitgezet en is ook terug te lezen op de site van VVD Hoogeveen. In de volgende algemene ledenvergadering (ALV) wordt er uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Hilda. Ook zijn er dinsdagavond leden benoemd voor de kascommissie. De fractie heeft de leden bijgesproken over de fractiedag die in september is geweest en de gang van zaken rondom de invulling van de Grittenborgh, de decentralisaties en de begroting. De permanente scouting commissie heeft iedereen bijgesproken over hun aanpak en doelen. We zijn de eerste lokale afdeling die een permanente scouting commissie in het leven hebben geroepen.
Al met al weer een geslaagde ALV. De uitgebreide notulen van dinsdagavond ontvangen de leden uiteraard later in hun mailbox.