Blog van onze voorzitter

Het jaar 2014 is alweer bijna voorbij. Dit jaar stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de uitwerking daarvan. Echt tijd om daar lang bij stil te staan kregen we niet echt, want de Europese verkiezingen volgden vrij vlot. Campagne op campagne gaan we nu verder met de voorbereidingen voor de Provinciale en Waterschapsverkiezingen. Graag maak ik een ieder die zich op welke manier ook heeft ingezet in deze snelle opeenvolging van activiteiten een groot compliment!

Het jaar 2014 is alweer bijna voorbij. Dit jaar stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en de uitwerking daarvan. Echt tijd om daar lang bij stil te staan kregen we niet echt, want de Europese verkiezingen volgden vrij vlot. Campagne op campagne gaan we nu verder met de voorbereidingen voor de Provinciale en Waterschapsverkiezingen. Graag maak ik een ieder die zich op welke manier ook heeft ingezet in deze snelle opeenvolging van activiteiten een groot compliment! Ik vind het geweldig om te zien dat we elke keer opnieuw met z’n allen de schouders er onder zetten en er voor gaan! In de VVD Hoogeveen zie ik passie, lef en ondernemen.

We mochten naar aanleiding van die gemeenteraadsverkiezing drie raadsleden installeren die zich in no-time alle stof eigen gemaakt hebben over de grote veranderingen die de gemeenten te wachten staan. Chapeaux! In het bijzonder wil ik een compliment geven aan steunfractielid Arend Steenbergen die Hennie Jager op 12 voorkeursstemmen voorbij zag komen. Ik heb grote bewondering voor Arends sportiviteit en positiviteit die hij om heeft weten te zetten in een plaats op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Het jaar is uiteraard nog niet om dus ik zal de jaarbeschouwing bewaren voor de nieuwjaarsreceptie. Wel weten we nu al, dat het vertrek van Hilda Slot uit het bestuur zeker een stempel op 2014 zal drukken. Hilda was met haar enorme staat van dienst, kennis en ervaring altijd een stabiele factor binnen ons bestuur. Zij heeft aangegeven ons als ‘nieuw bestuur’ nu wel los te durven laten en gaat genieten van haar kinderen en kleinkinderen! U zult een uitnodiging ontvangen voor de afscheidsreceptie van Hilda.

In de eindrace van dit jaar zijn er nog een aantal belangrijke momenten. Aanstaande maandag 27 oktober zullen voor het waterschap Reest & Wieden en de Provinciale Staten de verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld. Vervolgens zullen op donderdag 13 november de kandidatenlijsten worden vastgesteld. Hierbij roep ik u als Hoogeveens lid op om in grote getale aanwezig te zijn om onze Hoogeveense kandidaten op een goede plek te houden! Bij het waterschap vindt u Mark Strolenberg als beoogd lijsttrekker op nummer 1 en ondergetekende als lijstduwer terug op de lijst. Bij Provinciale Staten vindt u Arend Steenbergen terug op plaats 15 en onze ‘buurvrouw’ Gea Weerts van de Wolden op plaats 5. Meer informatie is te vinden op www.vvddrenthe.nl

Graag tot ziens op 27 oktober en/of 13 november!

Anneli Bouckaert
Voorzitter VVD Hoogeveen