De VVD is tegen verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB)

De VVD-fractie is tegen een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB). Het college van Hoogeveen stelt de komende drie jaar een verhoging van 600.000 euro voor. De VVD is van mening dat huiseigenaren hiervan de dupe worden.

De VVD-fractie is tegen een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB). Het college van Hoogeveen stelt de komende drie jaar een verhoging van 600.000 euro voor. De VVD is van mening dat huiseigenaren hiervan de dupe worden.

Het college heeft voorgesteld om als tegemoetkoming de afvalstoffenheffing voor hetzelfde bedrag de komende jaren te gaan verlagen, de VVD vindt dat dit desondanks onvoordelig uitpakt. Met name voor driekwart van Hoogeveen, de huiseigenaren. Daarnaast was al jaren in lagere afvalstoffenheffing voorzien door gunstige aanbesteding van restafval, waardoor dit volgens de VVD niet als cadeautje moet worden gezien.

VVD Fractievoorzitter Arjan van der Haar: “Het klinkt zo mooi, maar het college wil de ene belasting naar beneden en de andere omhoog. Maar dat omhoog geldt niet voor iedereen, huurders betalen namelijk geen OZB. Daardoor komt de rekening bij huiseigenaren te liggen. Daarnaast is door een nieuwe woonlastenbenadering die het college voorstelt, niet zeker dat toekomstige besparing op afval of riool volledig tengunste komen van tariefverlagingen."

Volgens Van der Haar heeft het college onvoldoende gekeken heeft naar andere dekkingsmogelijkheden. Volgens hem had er gekeken moeten worden naar het verlagen van kosten in plaats van selectieve belastingverhoging. Aanstaande donderdag zal de VVD bij de begrotingsbehandeling tegen de verhoging van de onroerende zaakbelasting stemmen.