VVD wil snelle invoering van andere afvalinzamelingsmethode

Gemeente Hoogeveen is opzoek naar een nieuwe inzamelmethode voor afval. Dit om meer afval te kunnen scheiden, afvalkosten te verlagen en milieudoelen milieudoelen te realiseren

Gemeente Hoogeveen is opzoek naar een nieuwe inzamelmethode voor afval. Dit om meer afval te kunnen scheiden, afvalkosten te verlagen en milieudoelen milieudoelen te realiseren. Het onderzoek is een vervolg op een proef vorig jaar in de wijk Wolfsbos. Het college wil inwoners betrekken bij het kiezen van een nieuwe afvalinzamelmethode. De VVD is voor burgerparticipatie, maar stelt zich wel een voortvarende aanpak met als inzet een maximaal besparingspotentieel voor. 

Volgens VVD Raadslid Mark Strolenberg is het te lang stil geweest rond het thema afval, hierdoor zou een besparingspotentieel te lang zijn blijven liggen. Uit cijfers blijkt dat Hoogeveen jaarlijks tot wel 1,2 miljoen euro kan besparen op afvalkosten, wat gelijk staat aan een verlaging van 50 euro per huishouden per jaar bij maximale inzet op afvalscheiding. VVD verwijt het college traag handelen. Strolenberg: "Ik had dit jaar al gehoopt op een nieuwe vorm van inzamelen, daardoor zou de afvalstoffenheffing vanaf volgend jaar al verder om laag kunnen. Nu zal het besparingseffect helaas pas later optreden."

In de proef wijk Wolfsbos is het aandeel restafval in korte tijd met 25 procent gedaald. Hierdoor is daar al een enorme besparing opgetreden. In deze kon door bewoners gekozen worden voor een derde (plastic)container. Strolenberg: "In een aantal gemeenten in Nederland kan in deze zelfde extra container ook al drankenkartonnen en blik worden gedeponeerd, daardoor stijgt het scheidingspercentage nog verder en levert verkoop van dit afval, wat als recyclebare grondstoffen kan worden aangeduid geld op in plaatst van dat het geld voor verbranding kost". 

Hoogeveen zal nog geduld moeten hebben, nadat de gemeente klaar is met het onderzoek zal er volgend jaar eerst een reeks dialoogsessies worden georganiseerd. Daarna zal een nieuwe variant worden voorgelegd aan de gemeenteraad.