Tom Kikkert voorzitter Permanente Campagne Commissie

De Permanente Campagne Commissie heeft een nieuwe voorzitter

De Permanente Campagne Commissie heeft een nieuwe voorzitter. Tom Kikkert neemt de voorzittersrol van Kalina Pruntel over. Kalina blijft vanuit haar bestuursrol actief binnen de commissie. Kalina heeft aangegeven dat het voorzitterschap naast haar bestuurswerkzaamheden en andere nevenactiviteiten in het nauw kwam. De commissie is er blij dat Tom deze rol op zich wil nemen. Naast Tom en Kalina zijn Johan Meijerhof en Marc Haitsma actief in deze commissie.

De commissie is druk bezig met het organiseren van activiteiten van en voor VVD Hoogeveen. Hier binnenkort meer over.