VVD: bij fusie waterschap meer efficiency en minder kosten

De besturen van de Waterschap Reest & Wieden en Groot Salland hebben vandaag ingestemd met een fusie van beide Waterschappen. Daar heeft de VVD al meer dan 8 jaar naar toegewerkt. Volgens de VVD-fracties in beide Waterschappen leidt fusie tot meer efficiëntie en minder kosten. De VVD verwacht, dat de tarieven door de fusie minder hard zullen stijgen.

De besturen van de Waterschap Reest & Wieden en Groot Salland hebben vandaag ingestemd met een fusie van beide Waterschappen. Daar heeft de VVD al meer dan 8 jaar naar toegewerkt. Volgens de VVD-fracties in beide Waterschappen leidt fusie tot meer efficiëntie en minder kosten. De VVD verwacht, dat de tarieven door de fusie minder hard zullen stijgen.

Volgens de VVD is het samenvoegen van Waterschappen geen doel op zich. Het is eerder een middel om meer te doen tegen minder kosten. De schaalvergroting is nodig om het Waterschap steviger te kunnen positioneren en kwaliteit in de toekomst te kunnen waarborgen. Het nieuwe Waterschap wordt actief in 22 Drentse en Overijsselse gemeenten. De fusie moet ingaan op 1 januari 2016. Er komt een nieuw Bestuur dat tegen die tijd de hoogte van de nieuwe belastingtarieven nog moet gaan bepalen.

Fractievoorzitter Mark Strolenberg van VVD Reest & Wieden: "Zelfstandig blijven is voor ons geen optie. Om de tarieven in de hand te houden moet deze stap worden gezet. De omvang van het Algemeen Bestuur neemt af. Dit past in onze gedachte om in te zetten op minder overheid en overhead. Wat blijft is de aansluiting met het gebied. We verwachten dat zaken als gebiedskennis en het contact hebben met belanghebbenden niet minder gaat worden. in Nederland met een vergelijkbare omvang in oppervlakte en inwonerstal." 

Volgend jaar zijn op 18 maart waterschap verkiezingen. Voor de fusie zijn geen nieuwe verkiezingen nodig. Volgens een gelijke verdeling zal een deel van de gekozen op 1 januari 2016 geïnstalleerd worden in het nieuwe waterschapsbestuur.