Inwoners Hoogeveen tevreden over dienstverlening sociale dienst

Inwoners van de gemeente Hoogeveen geven de sociale dienst het rapportcijfer 7. Dit blijkt uit de resultaten van het klantonderzoek dat afgelopen periode is uitgevoerd. Aan dit onderzoek hebben 478 inwoners meegedaan

Inwoners van de gemeente Hoogeveen geven de sociale dienst het rapportcijfer 7. Dit blijkt uit de resultaten van het klantonderzoek dat afgelopen periode is uitgevoerd. Aan dit onderzoek hebben 478 inwoners meegedaan. Alle uitkeringsgerechtigden en personen die gebruik maken van een minimaregeling, zijn uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

Initiatief VVD fractie
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. De VVD-fractie diende eerder dit jaar een motie in, waarin gevraagd werd om het tevredenheidsonderzoek en een benchmark bij sociale zaken. VVD-Raadslid Mark Strolenberg is tevreden met het onderzoek. "Het onderzoek toont aan dat de gemeente oog heeft voor behoeften van inwoners. Er is tevens helderheid gecreƫerd in de kwaliteit van dienstverlening, dit was nodig omdat er een onduidelijk beeld heerste over de prestaties van de sociale dienst. De uitkomsten geven bovendien een paar concrete punten die voor verbetering vatbaar zijn, ik zal de opvolging ervan nauwlettend volgen".

College onderzoekt verbeterpunten
Het onderzoeksresultaat wordt ook meegenomen in een landelijke tevredenheidsonderzoek naar WWB-klanten. Uitvoerend onderzoekbureau BMC doet in meerdere gemeenten hetzelfde onafhankelijke onderzoek, hierdoor is een vergelijking met andere vergelijkbare gemeente mogelijk. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Hoogeveen op informatievoorziening, in relatie tot vergelijkbare gemeenten lager scoort maar op onderdelen als bereikbaarheid en wachttijd iets hoger.
Ook blijkt uit het onderzoek dat inwoners zich ergeren aan het feit dat ze vaak hetzelfde verhaal moeten vertellen door wisseling van medewerkers. Het college onderzoekt momenteel welke concrete punten uit het rapport komend jaar kunnen worden verbeterd.